Onder impuls van de Aalsterse Kamer van Koophandel
...

Onder impuls van de Aalsterse Kamer van Koophandelruilt de regio Zuidoost-Vlaanderen eindelijk het kreunen en klagen in voor aktie.Op 23 en 24 november vindt in de Aalsterse Keizershallen de vijfde editie van de tweejaarlijkse bedrijvenkontaktdagen Tref plaats. Hoewel het niet gemakkelijk was om de zaak rond te krijgen, groeit in het sociaal-ekonomisch geteisterde arrondissement Aalst-Oudenaarde toch stilaan een nieuwe assertiviteit. Motor daarvan zijn een Strategisch Plan dat voor het eerst de zeer verscheiden onderdelen van de regio struktureel samenbrengt en de nakende aanstelling van een streekkoördinator.Op alle gemeenschappelijke pijnpunten werd de vinger gelegd. Voorzitter Ignace Van der Vorst van de Aalsterse Kamer vat samen : "De voornaamste zijn de zwakke infrastruktuur en het opvallend gebrek aan mogelijkheden tot uitbreiding van industrieterreinen. Bovendien scoren we met ruim 14 % werklozen, voor twee derden laaggeschoolden, zeer hoog. Ten slotte is de verhouding aktieven/niet-aktieven nog problematischer dan elders. "De kwalen zijn al langer bekend, nieuw is echter dat er nu eindelijk schot lijkt te komen in een gekoördineerde aktie. Van der Vorst : "Als het Streekplatform één verdienste heeft, dan is het het samen aan tafel brengen van de twee subregio's Aalst en Oudenaarde. Dat lijkt niet moeilijk, maar was het in werkelijkheid wel omwille van onbekendheid met mekaar en vooroordelen. Nu worden de eerste stappen gezet naar samenwerking en gezamenlijke profilering. "Nadat de Vlaamse regering medio vorig jaar haar vernieuwd regionaal ekonomisch beleid uittekende, nam de Kamer van Koophandel van Aalst en Gewest het initiatief voor het opstellen van een Strategisch Plan, met steun van de Nationale Bank. Vrij snel slaagden ze erin de basis voor het streekinitiatief te verbreden tot een echt Streekplatform. Daaraan nemen nu vertegenwoordigers van de politieke partijen, de verschillende Kamers van Koophandel uit de regio, werkgeversorganizaties, vakbonden, de Intercommunale Land van Aalst, het (provinciale) Tewerkstellingsinitiatief Regio Aalst(TIRA) en het Tewerkstellingsinitiatief Vlaamse Ardennen (TIVA) deel, naast de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de subregionale tewerkstellingskomitees en de ekonomische administratie van de Vlaamse Gemeenschap.Er is inmiddels een grondige sterkte-zwakte-analyse van de streek gemaakt, die als basis zal dienen voor zeer precieze akties. Binnenkort wordt een onafhankelijke streekmanager uit het bedrijfsleven gekozen.IGNACE VAN DER VORST (KAMER VAN KOOPHANDEL AALST EN GEWEST) "Er zit beterschap in de belangstelling van de regionale politici voor deekonomische problemen, maar we starten van een laag niveau. "