"Wat me opviel bij mijn terugkeer?" Louis Paenen (42) hoeft niet lang na te denken: "De algemene sfeer: de opeenvolgende herstructureringen en de slechte resultaten wogen en wegen een beetje op het moreel. Maar eerlijk gezegd: na de berichten over een mogelijke sluiting had ik een veel negatievere stemming verwacht. Ik was verrast door de wil om van Opel Belgium een topbedrijf te maken. Ook de organisatie is veel actiever en dynamischer dan het redelijk bureaucratische bedrijf dat ik tien jaar geleden verliet." ...

"Wat me opviel bij mijn terugkeer?" Louis Paenen (42) hoeft niet lang na te denken: "De algemene sfeer: de opeenvolgende herstructureringen en de slechte resultaten wogen en wegen een beetje op het moreel. Maar eerlijk gezegd: na de berichten over een mogelijke sluiting had ik een veel negatievere stemming verwacht. Ik was verrast door de wil om van Opel Belgium een topbedrijf te maken. Ook de organisatie is veel actiever en dynamischer dan het redelijk bureaucratische bedrijf dat ik tien jaar geleden verliet." Die evolutie weerspiegelt zich in de manier waarop de financiële dienst opereert, merkt Paenen op. Begin jaren negentig deden ongeveer tachtig mensen de controle. Een veelgehoorde opmerking was toen: "Jammer, maar dit staat niet op het budget". Paenen: "Dat waren de politieagenten van de firma. Nu zijn we met minder dan veertig, maar we zoeken mee naar oplossingen."De licentiaat TEW is samen met Hans De Vriese (verkoop en marketing) sinds deze zomer één van de negen Europese financieel verantwoordelijken, waarbij Paenen de manufacturing voor zijn rekening neemt. "Onze structuur volgt nu de activiteiten, veeleer dan de juridische entiteiten per fabriek. Bedoeling is dat een financiële controller in Antwerpen en Bochum op dezelfde manier rapporteren en ondersteuning leveren." Paenen werd weggeroepen uit Shanghai, waar hij financieel directeur GM China was. "In Antwerpen moet ik afdelingen helpen zo efficiënt mogelijk te werken, daar was het van nul opbouwen. Toen ik in 1996 in Shanghai begon, lag er een moeras met wat oude panden rond. Het eerste directiecomité kon niet doorgaan, want we waren - letterlijk - de weg kwijt. Er waren gewoonweg geen wegen. Twee jaar later stond er een fabriek die motoren, transmissies en auto's bouwde. Een unieke ervaring." Die internationale bagage beschouwt hij zelf als zijn voornaamste bijdrage aan de reorganisatie van Opel Belgium. Met de overheid is de dialoog eveneens fel verbeterd, aldus Paenen. "Een probleem of een vraag krijgt niet altijd een concreet antwoord, maar de industrie vindt nu meer gehoor dan vroeger." Een welkome hulp in een sector die - mede door de nieuwe Europese regels voor autodistributie - een steeds fellere concurrentiestrijd kent. "Dat zal zijn invloed hebben op onze prijszetting, die nog evenwichtiger zal zijn dan in het verleden. Bij het publiek bestaat daar echter een verkeerd beeld over: de prijsverschillen tussen de verschillende Europese landen hebben veel te maken met de belastingsystemen. Kijk ook eens naar een auto tien jaar geleden en nu: de brutoprijs is lichtjes gestegen, maar in je auto zitten nu ABS, airco, telematica. Veel meer value for money." L.H. [{ssquf}]"Kijk eens naar een auto tien jaar geleden en nu: de brutoprijs is lichtjes gestegen, maar in je auto zitten nu wel ABS, airco, telematica."