Aan de Chinese managementstijl moet nog wat worden geschaafd. Maar volgens consultant Charles-Edouard Bouée zal deze stijl zich uiteindelijk onderscheiden van de westerse door negen belangrijke troeven.
...

Aan de Chinese managementstijl moet nog wat worden geschaafd. Maar volgens consultant Charles-Edouard Bouée zal deze stijl zich uiteindelijk onderscheiden van de westerse door negen belangrijke troeven. - Dynamisch. Chinese managers zien hun omgeving voortdurend evolueren. Het is niet hun bedoeling om een evenwicht te bereiken in een stabiele concurrentiële omgeving, maar om in evenwicht te blijven op een voortrollende golf door blijk te geven van geduld en zin voor initiatief. - Aangepast. Chinese managers hebben veel gevoel voor de seizoenen en voor cycli in het algemeen. Ze weten dat een vrucht pas valt wanneer ze rijp is, niet vroeger. Begrippen als 'voorbereiding' en 'timing' zijn voor hen essentieel. - Flexibel. Chinese managers maken niet graag plannen op lange termijn. Ze verkiezen tactiek boven strategie en hechten waarde aan een vorm van flexibiliteit die bij ons zou kunnen doorgaan voor vaagheid. - Synthetisch. De Chinese managementstijl is aangepast aan zijn omgeving en doordrongen van westerse of zelfs Japanse managementprincipes. In China leeft niet de drang om koste wat het kost een eigen model naar voren te schuiven. - Wederzijds. In tegenstelling tot de westerse managementstijl - gericht op maximale winst voor de aandeelhouders - houdt de Chinese stijl rekening met vaak ongrijpbare aspecten zoals vertrouwen en loyaliteit tegenover werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. - Gebaseerd op consensus. In China krijgt de baas geen erkenning voor wat hij in het verleden heeft verwezenlijkt. Het is de topfunctie die respect inboezemt. Maar wie die positie bekleedt, moet zich wel moreel en verantwoordelijk gedragen. Tijdens de financiële crisis van 2008 verkozen de meeste Chinese bedrijfsleiders een loonsvermindering (verhoudingsgewijs snoeiden ze forser in de hoge lonen) boven afdankingen. - Spiritueel. In China lopen de materiële en de spirituele wereld in elkaar over. De managers communiceren met hun medewerkers op beide niveaus. Niet zelden maakt een bedrijfsleider gebruik van metaforen, mythes of legendes uit de Chinese cultuur om zijn boodschap kracht bij te zetten. - Gedisciplineerd. Het Chinese managementsysteem is een doorslag van het landsbestuur: één CEO, een kleine kring van adviseurs en een directiecomité op hoog niveau, met doorgaans ook een tuchtafdeling. De werknemers worden frequent geëvalueerd - vaak maandelijks - en de opleidingen zijn strikt gereglementeerd. - Natuurlijk. De Chinese managementstijl is het spontane resultaat van omstandigheden die typisch voor China zijn. Ze houden rekening met de Amerikaanse invloed, maar kopiëren niet bewust een bestaand model.