De voorbije CEO-polls kleurden zwart door het pessimisme dat bij onze bedrijfsleiders heerste. De resultaten die we met de CEO-poll in juni van dit jaar optekenden toonden een absoluut dieptepunt. Meer dan driekwart van de respondenten verwachtte toen geen economisch herstel binnen het jaar.
...

De voorbije CEO-polls kleurden zwart door het pessimisme dat bij onze bedrijfsleiders heerste. De resultaten die we met de CEO-poll in juni van dit jaar optekenden toonden een absoluut dieptepunt. Meer dan driekwart van de respondenten verwachtte toen geen economisch herstel binnen het jaar. Maar er komt blijkbaar een beetje licht in de duisternis, want dat cijfer is gedaald tot amper 62 %. Nog altijd geen reden om te juichen, maar het tij zou stilaan aan het keren kunnen zijn. Bovendien is het optimisme bij de CEO's groter dan bij de accountants van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten ( IAB). Meer dan 77 % van de CEO's ziet de economie binnen de twaalf maanden aantrekken. Bij de accountants ligt dat rond 58 %. Is dit het resultaat van een momentopname die we met een korreltje moeten nemen? Zeker niet. Ook de andere indicatoren uit de poll wijzen op een stijgend optimisme. Zo konden de respondenten weer op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) antwoorden op de vraag op ze nog vertrouwen hadden in de economische conjunctuur. In juni werd een cijfer van 4,8 genoteerd. Nu is dat gestegen tot 5,4. We moeten teruggaan tot juni 2002 om een vergelijkbare score te vinden. Toen werd afgeklokt op 5,8. De positieve evolutie zien we ook in de vraag om de toekomst van het eigen bedrijf te evalueren. De score stijgt van 6,4 naar 6,6. De CEO's zien de omzet, tewerkstelling en investeringen van het bedrijf gunstig evolueren. Ook het vertrouwen in de dollar en de euro blijft onaangetast. Alleen wat betreft de fiscale amnestiemaatregel van de paarse coalitie blijven de bedrijfsleiders en hun accountants negatief. Amper 17,6 % gelooft dat de eenmalige bevrijdende aangifte een succes zal worden. Niet minder dan 81,3 % van de respondenten meent dat Belgen met hun zwarte en grijze geld in het buitenland zullen blijven, ondanks de geplande verstrenging van de antiwitwaswetgeving. Vooral de Vlamingen staan sceptisch tegenover het regeringsinitiatief. Een derde van de ondervraagde CEO's uit beide gewesten kan zich nog scharen achter de voorgestelde tarieven van 6 % en 9 %. Maar ze verwerpen het socialistische idee om de opbrengsten van de maatregel aan de sociale zekerheid te besteden. Als er dan toch fiscale amnestie komt, moeten de inkomsten volgens de ondernemers besteed worden aan een lastenverlaging, schuldverlichting of stimulans voor het bedrijfsleven.Alain Mouton Eric Pompen - Alain Mouton