Trekken de Belgische bedrijfsleiders ten oorlog? Nog lang niet, zo blijkt. Tussen 10 en 14 februari 2003 hield Trends exclusief een e-mailenquête bij bijna 10.000 bedrijfsverantwoordelijken. Uit de resultaten mag blijken dat het gros van de ondernemers niet onder de indruk is van de internationale druk op ons land.
...

Trekken de Belgische bedrijfsleiders ten oorlog? Nog lang niet, zo blijkt. Tussen 10 en 14 februari 2003 hield Trends exclusief een e-mailenquête bij bijna 10.000 bedrijfsverantwoordelijken. Uit de resultaten mag blijken dat het gros van de ondernemers niet onder de indruk is van de internationale druk op ons land. Laten we eens een van de kernvragen bekijken: "Hoe moet het Irakese conflict vanuit economisch oogpunt aangepakt worden?" 71% van de bedrijfsleiders die hebben geantwoord, kiest daarbij voor een niet-militaire oplossing. 67,4% kiest daarbij voor een verlenging van de opdracht van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties. 4% is voorstander van nieuwe economische sancties. Daar staat tegenover dat 27,2% van de respondenten instemt met het gebruik van geweld om uit de huidige impasse te geraken. De bedrijfsleiders nemen dus zichtbaar positie in tegen de houding van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling met Luc Vansteenkiste en Tony Vandeputte, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van het VBO, steunen de ondernemers met een meerderheid (60%) de legalistische actie van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR). Vooral aan Franstalige kant is de steun groot. Kortom, hoe groot de dreiging van een militaire interventie in Irak ook is, de Belgische zakenwereld lijkt van zo'n geprogrammeerde oorlog niets te willen weten.Bombardement op uw bankrekeningUit de resultaten van onze enquête blijkt eveneens hoe ernstig de bedrijfsleiders de economische implicaties van de situatie wel vinden. De ondervraagden zijn van oordeel dat het uitbreken van een conflict in Irak vooral een negatieve weerslag zal hebben op de olieprijzen en op het consumentenvertrouwen. Al wordt die houding enigszins gerelativeerd. Een eventuele machtswissel in Irak weegt in de huidige economische somberheid minder zwaar door dan het gebrekkige consumentenvertrouwen (44,7%) en het buitenissige enthousiasme op de beurzen op het eind van de jaren negentig (24,8%).Wat zijn dan de directe gevolgen van die onzekerheid voor het Belgisch bedrijfsleven? De bedrijfsleiders gaan ervan uit dat ze de terugslag van een oorlog zullen voelen in hun activiteiten, hun omzet en hun winst. Een kwart van de ondernemingen heeft de jongste maanden door de onzekerheid van een dreigende oorlog personeel ontslagen. Volgens de Belgische managers rechtvaardigt die onzekerheid nog altijd geen gewapende actie tegen Irak. Minder dan één manager op de tien (7,5%) gaat ervan uit dat de aanhoudende onzekerheid over de situatie in Irak de oorzaak is van al zijn ellende. En bovendien voelt 22,2% van de ondernemers zich veel meer gehinderd door de sociale wetgeving dan door een dreigende Golfoorlog.Door de politiek-militaire onzekerheid en de bijzonder hoge olieprijs (een vat kost nu ongeveer 32 dollar) neemt de ongerustheid in het zakenmilieu alleen maar toe. Alan Greenspan, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank ( Fed), bevestigde dat onlangs nog voor de Amerikaanse senaat, toen hij zei dat "de geopolitieke risico's de inschatting van de economische evolutie tot een erg delicate zaak maken". Economische voordelen?Intussen gaat de internationale discussie niet alleen meer over de vrees voor een oorlog, maar ook over de consequenties van zo'n conflict. Hoe cynisch het ook mag klinken, traditioneel is een oorlog bevorderlijk voor de economie. Veel Belgische bedrijfsleiders lijken die orthodoxe veronderstelling niet te volgen. 48,3% van hen gelooft niet dat een snelle overwinning in Irak een positieve invloed kan hebben op de omzetcijfers van 2003. Tegelijk meent 44,4% van hen dat de omzet dit jaar met 10% zou kunnen stijgen.De houding van de Belgische bedrijfsleiders is voor sommigen misschien paradoxaal, maar ze is in elk geval interessant: ze gaat lijnrecht in tegen die van de beursgoeroes, die vinden dat het Amerikaanse offensief niet snel genoeg kan beginnen. Volgens hen is een korte oorlog economisch gunstiger dan het uitblijven van een open conflict.Sébastien Buron [{ssquf}]71% van de bedrijfsleiders vindt dat verdere wapeninspecties en economische sancties de crisis kunnen oplossen.Een kwart van de Belgische ondernemingen heeft door de dreigende oorlog personeel ontslagen.60% van de ondernemers staat achter de actie van Louis Michel.