De auteur is hoogleraar Economie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB).
...

De auteur is hoogleraar Economie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB). De koers-winstverhouding van de S&P500 loopt nu weer tegen de 25 aan te hikken, dus de koersen zijn 30 % overgewaardeerd tegenover een gemiddelde koers-winstverhouding van vijftien op lange termijn. Wie meegaat met het idee dat de normalisatie van de beurs eerst zal optreden nadat een omweg via een koers-winstverhouding van acht werd gemaakt, moet dus rekening houden met een dalingspotentieel van 60 % vanaf de huidige waarden. De kans dat de beurs volgend jaar vanaf het huidige niveau verder stijgt, is volgens mijn berekeningen 20 %. De kans op een daling bedraagt dus 80 %. De hausse sinds maart was een rally van een berenmarkt en het is normaal dat die binnen het jaar vastloopt. De herleving valt vooral langer uit omdat we ons in het derde jaar van een Amerikaans presidentschap bevinden. De expansieve monetaire en fiscale politiek van de Verenigde Staten leidt tot een opflakkerende inflatie die zich ent op de beurs en het vastgoed. Dat het geld van de 401K-pensioenrekeningen continu gekanaliseerd blijft naar de aandelen uit de grote indexen, maakt een verder behoud of zelfs stijging technisch mogelijk. Er wordt te veel in indexen geïnvesteerd en er zijn te weinig rationele beleggers om een tegenwicht te bieden. Het moment is goed gekozen om onze portefeuille vanuit een defensief oogpunt te positioneren. Een presidentieel verkiezingsjaar, zoals 2004, groeit meestal uit tot een onstabiele vertoning voor de beurzen, vooral nu de markt zo duur is. Wat zijn de alternatieven? 1. Goud. Tegen een sterke verhoging van de inflatie die in de pijplijn zit, kunt u zich als belegger best beschermen via goud en grondstoffen. Goud zal verder klimmen. Aanbevolen goudmijnen: Newmont Mining, Harmony Gold, Gold Fields. Ik laat het voor de rekening van Marc Faber dat u moet kiezen voor grondstoffondsen uit Afrika. 2. Obligaties. Wat de positieve cashflow betreft, zijn staatsobligaties weinig aantrekkelijk. Goed gekozen hoogrentende obligaties van kwaliteitsbedrijven en TIPS (treasury inflation-protected securities) zijn interessanter. Vervolgens komen de fondsen die op een van die twee thema's of op beide spelen. Je vindt geen TIPS in België, maar wel in Frankrijk en Amerika. De dividenden van kwaliteitsbedrijven met weinig schuld ( Altria, Electrabel, Kinder Morgan) leveren een belangrijk deel van hun opbrengst in cash. Het is niet voor niets dat men het dividend het zekerste deel van de totale opbrengst noemt. Ook REIT's en vastgoedbevaks zoals Cofinimmo bij ons leveren een hoog dividend met een beperkt neerwaarts risico. 3. Amerikaanse aandelen. Het idee dat we geen Amerikaanse bedrijven mogen kopen vanwege de dollar is niet houdbaar. Kwaliteit zal blijven bovendrijven en nog altijd aantrekkelijk lijken ons Nokia, Harley-Davidson, AIG, CVS en Pfizer. Een redelijk geprijsd kwaliteitsbedrijf, dat weinig schuld heeft, veel free cashflow genereert en ook nog een behoorlijk dividend betaalt, zal relatief minder dalen en als eerste opveren na een beursinzinking. 4. Normaal geprijsde aandelen. Alle grote portefeuillebeheerders hebben zowat dezelfde lijsten van 300 à 400 Europese en 400 à 500 Amerikaanse en internationale aandelen die in aanmerking komen voor hun portefeuilles en waarop ze verkoop- en aankoopsignalen formuleren. De vraag is of de schaalvoordelen nog opwegen tegen de lage koersreturn (5 à 6 %) die over de volgende zeven à acht jaar te verwachten valt, zeker nadat de beheerskosten van meer dan 2 % jaarlijks in het resultaat verwerkt zijn. (De belangstelling voor spaarboekjes is begrijpelijk.) Wanneer zien we managers verschijnen die ook kleinere, in absoluut volume beperkte portefeuilles aanbieden en zich specialiseren in aandelen - vooral buiten de eerder genoemde groepen - die nog normaler geprijsd zijn en dus meer renderen voor de klant? En nee, dat moeten vooral geen zwaar beleende hedgefondsen zijn. 5. Blue chip-aandelen. Denken volgens de NAIC-filosofie blijft interessant. Laten we met de hulp van ValueLine een selectie maken van blue chip-aandelen met beste kooprijpheid 1 en 2, van zeer goede tot gemiddelde kwaliteit, en die minstens B++ meekrijgen van de ratingbureaus. De resulterende selectie bestaat nagenoeg volledig uit (Amerikaanse) aankooprijpe NAIC-aandelen. 6. Aziatische fondsen. De best presterende closed-end en exchange-traded fondsen tot november 2003 waren Thai Fund (178 %), China Fund (165 %), Indonesia Fund (154 %), MS India (98 %). De tijd dat de aandelen van ontwikkelingslanden het zwaar te verduren hadden, is voorbij. Er bestaat nu een massale institutionele belangstelling voor aandelen uit ontwikkelingslanden. Direct kopen kan daar niet en ik vind maar weinig fondsen in België die me overtuigen dat ze hun due diligence ter plaatse gedaan hebben. Dan toch maar beter via bekende bedrijven waarvan we weten dat ze goede zaken in China doen, zoals Exmar en Nokia. 7. Mid- en smallcaps. De Belgische mid- en smallcaps hebben het in de voorbije hausse goed gedaan. De meeste zijn in de houdzone. Een mens moet af en toe eens niets hoeven doen. Tot slot blijft consistentie steeds beter dan vaak verhandelen. Kies traag, bouw op, blijf in de markt en houd lang. Emiel Van BroekhovenTegen een sterke verhoging van de inflatie die in de pijplijn zit, kunt u zich als belegger best beschermen via goud en grondstoffen.