In de Arbeidsdeal, door de regering beklonken op 15 februari, is een deconnectierecht voor werknemers opgenomen...

In de Arbeidsdeal, door de regering beklonken op 15 februari, is een deconnectierecht voor werknemers opgenomen. De werknemer heeft het recht om offline te zijn na de werkuren en dus niet te reageren op telefoons of mails van de werkgever of medewerkers. Uit een rondvraag van de hr-dienstenleverancier Acerta bij meer dan 2.000 werknemers blijkt dat daar terecht aandacht voor is. 64 procent van de respondenten zegt moeite te hebben met het loskoppelen van het werk. Twee jaar geleden was dat nog maar 58 procent. 17 procent kan zijn werk nooit vergeten.