Zo'n tweehonderd jonge ICT-starters stelden zich kandidaat voor de top 50. Een uitgebreide jury koos de beste vijftig (zie kader) op basis van het innovatieve en originele karakter van hun business. Het zijn onderling zeer verschillende projecten die getuigen van de frisse ideeën en de creativiteit van de Belgische technologiesector in zeer uiteenlopende domeinen: gezondheid, financiën, telecom, gegevensanalyse, sport, digitale muziek.
...

Zo'n tweehonderd jonge ICT-starters stelden zich kandidaat voor de top 50. Een uitgebreide jury koos de beste vijftig (zie kader) op basis van het innovatieve en originele karakter van hun business. Het zijn onderling zeer verschillende projecten die getuigen van de frisse ideeën en de creativiteit van de Belgische technologiesector in zeer uiteenlopende domeinen: gezondheid, financiën, telecom, gegevensanalyse, sport, digitale muziek. Ondernemers die risico's durfden te nemen, werden vroeger vaak als waaghalzen weggezet, maar vandaag is de mentaliteit anders. Rond de pioniers van weleer ontstaat een hecht ecosysteem en ook buiten hun eigen wereldje kunnen start-ups op steeds meer sympathie rekenen. De media besteden er, zoals Trends deze week, almaar meer aandacht aan. Politici werken aan een gunstig klimaat voor jonge, beloftevolle bedrijfjes. En de burgers halen vaker dan vroeger hun portefeuille boven om veelbelovende projecten te steunen. Sommigen zullen opwerpen dat die ondernemerszin komt omdat de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd is. Een vlakke loopbaan bij een en hetzelfde bedrijf is iets uit een ver vervlogen industrieel verleden. De kansen op vast werk slinken zelfs voor mensen met indrukwekkende diploma's. Robots en algoritmes nemen beetje bij beetje tal van functies, ook de meest ingewikkelde, van ons over. Dat is waar, maar dat maakt het nog niet minder opmerkelijk. Ondernemers lijken niet langer bang te zijn om te falen. Entrepreneurs met lef beseffen dat mislukken altijd mogelijk en zelfs waarschijnlijk is. Diverse projecten uit onze top 50 van 2015 zijn helaas de mist ingegaan. Het risico op een debacle is groot en dat zal altijd zo blijven. Dat is nu eenmaal eigen aan de start-upscene. Een opgemerkt recent voorbeeld was de Brusselse start-up Take Eat Easy die deze zomer de handdoek in de ring gooide. Een paar jaar geleden zou werken voor een start-up die faalde, nog als een smet gezien zijn. Nu is het zelfs een troef op een cv. Ondernemers hebben voortdurend te horen gekregen dat iedereen leert met vallen en opstaan, en ze hebben zich uiteindelijk met die realiteit verzoend. Ondernemers zijn niet langer bang voor de toekomst. Ondanks de bureaucratie, de mislukkingen, de oorlogen tussen ego's en de financiële tegenslagen waarmee hun pad bezaaid ligt, houden ze stug vol. Willen we een nóg vruchtbaardere bodem voor start-ups Made in Belgium, dan verdienen jonge bedrijfjes al onze aanmoediging en steun. CHRISTOPHE CHARLOT EN GILLES QUOISTIAUXOndernemers lijken niet langer bang te zijn om te falen.