1. Wanneer moet u zich laten inenten?
...

1. Wanneer moet u zich laten inenten? Het vaccin tegen griep wordt gekweekt op kippenembryo's en wijzigt elk jaar in functie van het virus dat moet worden bestreden. Dit jaar richt het zich tot de virussen van de griepvarianten van Moskou, Hongkong en Nieuw-Caledonië. Houd er ook rekening mee dat het na de inenting ongeveer twee weken duurt voor u beschermd bent. De bescherming strekt zich uit over ongeveer zes maanden.2. Zijn er genoeg vaccins? De schaarste die zich vorige winter voordeed, zou nu vermeden moeten worden. Er werden 2.090.000 dosissen geproduceerd, wat 11% meer is dan verleden jaar. Het vaccin moet worden toegediend tussen september en november. Om de doeltreffendheid ervan te verhogen, is het aangewezen om u elk jaar opnieuw te laten vaccineren.3. Hoe gebeurt de inenting in het bedrijf? Werknemers kunnen zich tegen griep laten inenten door de bedrijfsarts. De arts stelt een bestelbon op, met vermelding van zijn Riziv-nummer, zijn stempel, de datum en een namenlijst van de in te enten werknemers. De vaccins moeten worden geleverd door een apotheker uit de gemeente of uit een naburige plaats - en niet langer door de producenten zelf. Die apotheker houdt de bestelbon bij - hij heeft trouwens de waarde van een voorschrift - om de traceerbaarheid van de loten te waarborgen.4. Werkt u in een risicobedrijf?Inenting is ten sterkste aanbevolen in risico-ondernemingen: ziekenhuizen, rusthuizen, crèches. Maar ook in andere bedrijven kan het griepvirus veel leed veroorzaken. Dit zijn een aantal criteria waarmee u uw eigen kansen op een griepepidemie kunt inschatten:* Leeftijd van het personeel: inenting is minder aangewezen als het personeel alleen maar uit jongeren bestaat, hoewel die waarschijnlijk kinderen hebben die traditioneel wél dragers zijn van allerlei virussen, waaronder griep. Als er echter een oververtegenwoordiging is van vijftigplussers mag u niet aarzelen om in te enten. * Mobiliteitsgraad: de meest mobiele werknemers of de personeelsleden die de sociale contacten onderhouden, dreigen het virus te verspreiden, ook al worden ze zelf niet ziek. Als u een aanzienlijk aantal consultants of commerciële medewerkers hebt die op klantenbezoek gaan en daarna naar het bedrijf terugkeren, doet u er goed aan om uw werknemers het vaccin aan te bieden, als barrière tegen de infectiedrager. * De inrichting van de werkplek: wanneer iedereen in hetzelfde gebouw werkt, en vooral wanneer dat gebeurt in een kantoorlandschap, dan wordt de verspreiding van het virus bevorderd. 5. Wat als u tóch griep krijgt? Griep wordt veroorzaakt door een virus en niet door een bacterie. De ziekte wordt dan ook niet behandeld met antibiotica. Het enige wat u kunt doen, is de symptomen aanpakken, veel rusten en lijdzaam geduld oefenen. Het genezingsproces neemt doorgaans een goede week in beslag, op voorwaarde dat er geen complicaties optreden.