Een draadloos netwerk is veel kwetsbaarder dan verbindingen met kabels," luidt de conclusie van Vincent Rosolen, ingenieur bij Cisco Systems. De meest voorkomende risico's zijn dat de prestaties van het netwerk erop achteruitgaan of dat het maandelijkse downloadquotum, dat bijna alle operators hanteren, wordt overschreden omdat een buurman via uw netwerk muziek en films downloadt. Terwijl u het supplement moet betalen natuurlijk.
...

Een draadloos netwerk is veel kwetsbaarder dan verbindingen met kabels," luidt de conclusie van Vincent Rosolen, ingenieur bij Cisco Systems. De meest voorkomende risico's zijn dat de prestaties van het netwerk erop achteruitgaan of dat het maandelijkse downloadquotum, dat bijna alle operators hanteren, wordt overschreden omdat een buurman via uw netwerk muziek en films downloadt. Terwijl u het supplement moet betalen natuurlijk. "Het grote gevaar met een draadloos netwerk schuilt in het plug-and-playaspect," aldus Rosolen. "Met andere woorden, de installatie van een basisstation (het wifi-apparaat) is erg eenvoudig en het werkt doorgaans allemaal, als bij wonder, van de eerste keer." Het vervelende is dat de apparaten niet van meet af aan zijn beveiligd. De beveiligingsafstelling moet u zelf uitvoeren. De meest eenvoudige methode is gebruikmaken van WEP- of WPA-encryptie, die op bijna alle courante netwerkapparaten beschikbaar is. Hierna volgen enkele stappen om uw wifi-netwerkje te beveiligen. Ze moeten wel gedetailleerd worden opgevolgd, want een misstap kan gemakkelijk leiden tot een blokkering van het netwerk. De jongste versies van Windows XP Service Pack 2 en van Mac OS X bevatten een hulpprogramma dat toelaat om de verschillende beveiligingsafstellingen in een paar stappen rond te krijgen. De netwerkapparaten zelf zijn uitgerust met meer specifieke programma's. 1. Verander geregeld uw paswoord. Het installatieprogramma van uw wifi-apparaat stelt als login en paswoord meestal een standaardwaarde voor (doorgaans 'admin'). Dat is echter een bekend gegeven. U doet er goed aan 'admin' te vervangen door een moeilijk te raden alternatief. 2. Maak uzelf onzichtbaar. Elk wifi-netwerk heeft een eigen netwerknaam, de SSID of Service Set IDentifier. De volgende stap bestaat erin om in de opties van het configuratieprogramma van uw wifi-apparaat de naam van het netwerk te wijzigen. Vermijd een voor de hand liggende benaming, zoals uw naam of de naam van uw bedrijf. Vink vervolgens de optie 'broadcast SSID' ('uitzenden netwerknaam' of hoe die optie in uw pakket ook mag heten) af, zodat de netwerknaam niet meer zichtbaar is voor buitenstaanders. 3. Activeer de gegevensencryptie. Er bestaan momenteel twee soorten encryptie: WEP (Wired Equivalent Privacy) et WPA (Wi-Fi Protected Access). De tweede is robuuster. De encryptiecode moet worden ingevuld op alle aangekoppelde computers. 4. Filter de toegelaten computers. U kunt de toegang tot het wifi-netwerk beperken tot een lijst van computers. Dat doet u door in die lijst het fysieke adres (het zogenaamde MAC-adres) van hun netwerkkaarten in te vullen. Dat is een code die bestaat uit twaalf cijfers, gescheiden door streepjes. U kunt die terugvinden in de netwerkeigenschappen van de computers of op de achterkant van hun wifi-station. 5. Synchroniseer uw apparaten. Zodra de verschillende beveiligingsstappen zijn uitgevoerd, moet u nog de beveiligingsopties die op het basisstation werden ingesteld, invoeren op de computers die erop zijn aangesloten. Zonder die stap zullen uw computers niet meer kunnen aansluiten op het netwerk of het internet. Boris Jancen