Hoe viert de Koninklijke Kamer van Antiquairs en Kunsthandelaars van België zijn eeuwfeest in 2019?
...

Hoe viert de Koninklijke Kamer van Antiquairs en Kunsthandelaars van België zijn eeuwfeest in 2019? "We zijn een van de oudste erkende beroepsverenigingen van kunsthandelaars ter wereld. Naar aanleiding van onze honderdste verjaardag koos de Kamer een nieuwe naam die internationaler klinkt: Rocad.be, kort voor Royal Chamber of Art Dealers. De 120 leden krijgen juridische ondersteuning, maar moeten zich houden aan een deontologische code: geen roofkunst verkopen, geen banden hebben met witwasconstructies, transparant zijn over de herkomst en de restauratie van stukken." Organiseert de Kamer ook de kunstbeurs Brafa, zoals de Parijse collega's de Biënnale des Antiquaires? "Brafa is een aparte organisatie, waar al sinds de jaren negentig de deur openstaat voor niet-leden." Op Brafa pakt de Kamer eind januari uit met een jubileumboek en een expo. Wat valt daarvan te verwachten? "We maakten een prestigieus boek waarin we het werk van Rocad.be toelichten en de leden het verhaal vertellen achter één mythisch object dat ze hebben gekocht of verkocht. In één speciaal ontworpen ruimte op Brafa presenteren we veertig iconische kunstwerken, die de leden aan verzamelaars of musea verkochten, waaronder enkele kunstobjecten uit het boek."