Wat toont u op uw tentoonstelling bij de Vrienden van het S.M.A.K. in Gent?
...

Wat toont u op uw tentoonstelling bij de Vrienden van het S.M.A.K. in Gent? "In het S.M.A.K. toon ik een reeks films die ik sinds 2017 heb gemaakt. Ik stelde toen vast dat er in Frankrijk een enorme weerzin was om te gaan stemmen. Dat gebrek aan engagement om deel te nemen aan het democratische proces werd het thema van een reeks projecten, die inhoudelijk coherent zijn. In bijna al mijn films ben ik zelf acteur, regisseur, monteur én geluidsverantwoordelijke tegelijk." U citeert zelfs constitutionele teksten. "Het is een onmogelijke dialoog tussen fragmenten uit stichtende manifesten van belangrijke filosofen en denkers, verdragen en grondwetten, die elk op hun manier de democratie en het burgerschap in Europa hebben gestuurd. Dat soort dialogen ligt aan de basis van het democratisch proces, zowel op microniveau in je gezin als op macroniveau tussen landen." U toont ook een film over het bankjargon. "De wereld waarin we leven, is doordrongen van banktermen: 'efficiëntie', 'winstmaximalisatie', 'challenge'. Logisch, want het banksysteem is ingebed in elk onderdeel van de samenleving. Dus vertaalde ik de vragen die de curatoren in mijn atelier aan me stelden naar dat typische banktaaltje.