Of het nu gaat om een diner of een cadeautje: de kosten zijn voor 50% aftrekbaar. Meer nog, de kosten voor een relatiegeschenk dat voor een buitenlandse klant bedoeld is, zijn volledig aftrekbaar. Is het relatiegeschenk een reclameartikel, zoals een pen, agenda of kalender, dan is dat cadeau eveneens voor 100% aftrekbaar, zelfs al woont de zakenrelatie niet in het buitenland. Om als reclameartikel te worden beschouwd, moet de werkgever het kleinood in grote hoeveelheden uitdelen en niet alleen in beperkte kring. Het cadeau moet een geringe waarde hebben, en de naam of het logo van het bedrijf moet er duidelijk op staan. Ook toegangskaartjes of abonnementen op culturele en sportieve evenementen zijn volledig aftrekbaar. Hetzelfde geldt wanneer de baas een feest geeft ter ere van de werknemer die met pensioen gaat of een onderscheiding krijgt.
...

Of het nu gaat om een diner of een cadeautje: de kosten zijn voor 50% aftrekbaar. Meer nog, de kosten voor een relatiegeschenk dat voor een buitenlandse klant bedoeld is, zijn volledig aftrekbaar. Is het relatiegeschenk een reclameartikel, zoals een pen, agenda of kalender, dan is dat cadeau eveneens voor 100% aftrekbaar, zelfs al woont de zakenrelatie niet in het buitenland. Om als reclameartikel te worden beschouwd, moet de werkgever het kleinood in grote hoeveelheden uitdelen en niet alleen in beperkte kring. Het cadeau moet een geringe waarde hebben, en de naam of het logo van het bedrijf moet er duidelijk op staan. Ook toegangskaartjes of abonnementen op culturele en sportieve evenementen zijn volledig aftrekbaar. Hetzelfde geldt wanneer de baas een feest geeft ter ere van de werknemer die met pensioen gaat of een onderscheiding krijgt. De kosten van een cadeauchequeMaar welk cadeau geeft u in godsnaam aan uw werknemers? Voor veel werkgevers is het elk jaar een beproeving om een passende attentie uit te kiezen. Een oplossing is de cadeaucheque. Voor uw partner is het te onpersoonlijk, maar voor personeel is het lang zo gek nog niet. Werknemers kunnen met de cheque een cadeau naar keuze kopen bij de ondernemingen die aangesloten zijn bij de uitgever van de geschenkcheques.Een cadeaucheque is loon, en dus moet de werkgever bijdragen voor de sociale zekerheid betalen. Hij krijgt wel een vrijstelling van sociale bijdragen wanneer hij de cheques uitreikt ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen. Daartoe behoren onder meer sinterklaas, de eindejaarsfeesten, de uitreiking van een onderscheiding of de pensionering van de werknemer.Een geschenkcheque die uitgereikt wordt ter gelegenheid van sinterklaas (of Sint-Maarten, naar gelang van de patroonheilige die in de regio gevierd wordt), Kerstmis of nieuwjaar mag het bedrag van 24,79 euro (1000 frank) niet overschrijden. Een werknemer met kinderen ten laste krijgt daar per kind nog eens 24,79 euro (1000 frank) bovenop.De fiscus beschouwt zo'n cadeaucheque als een sociaal voordeel, omdat hij een gering voordeel voor de werknemer meebrengt. De cheque is dus niet belastbaar voor de werknemer en kan door de werkgever afgetrokken worden. In tegenstelling tot de sociale zekerheid, aanvaardt de fiscus niet dat de geschenkcheque met 24,79 euro (1000 frank) per kind ten laste wordt verhoogd. Een werkgever die dus op 6 december een geschenkcheque geeft van 49,58 euro (2000 frank) aan een werknemer met een kind ten laste, zal een bedrijfsvoorheffing moeten betalen, maar hij wordt wel vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.De werknemer kan zijn geschenkcheque niet zomaar bij ieder bedrijf omruilen. Hij kan zijn cheque alleen gebruiken bij de ondernemingen die aangesloten zijn bij de uitgever van de cheques. De geldigheidsduur van de cheque is beperkt: de werknemer kan hem omruilen tot een jaar na de uitreiking. Een andere beperking is dat de cheque niet geheel of gedeeltelijk uitbetaald mag worden in geld.Ook bij pensioen en onderscheidingenDe regeling geldt echter niet alleen voor de eindejaarsperiode. Een cadeaucheque kan ook wanneer een werknemer met pensioen gaat of een onderscheiding krijgt. Elke werknemer mag van de fiscus maar één dergelijke cheque krijgen. De werkgever hoeft geen socialezekerheidsbijdragen te betalen wanneer het jaarbedrag niet meer dan 74,37 euro (3000 frank) bedraagt. Ook hier mogen de cheques alleen omgeruild worden bij ondernemingen die een overeenkomst hebben met de uitgever van de cheques, en kunnen ze niet geheel of gedeeltelijk in geld worden uitbetaald.Gulle werkgevers moeten heel goed rekening houden met de begrenzingen van 24,79 euro (1000 frank) of 74,37 euro (3000 frank). Wanneer de werkgever een cadeaucheque van 1000 frank geeft voor Kerstmis, dan mag hij aan dezelfde werknemer geen geld of een cadeau in natura erbovenop geven. Doet hij dat wel, dan moet hij bijdragen voor de sociale zekerheid betalen op de totale waarde van de geschenkcheque. Ook hier geldt weer een uitzondering. Er moeten geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden wanneer de cadeaucheque als vrijgevigheid beschouwd wordt. Het cadeau dat de werknemer krijgt, moet in dat geval uitzonderlijk zijn. De werkgever is dus niet gewoon om zulke voordelen aan zijn personeelsleden te geven. Een geschenk wordt ook als vrijgevigheid beschouwd als het gegeven wordt ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis in de onderneming, bijvoorbeeld een jubileum, een gebeurtenis in het privé-leven van de werknemer zoals een huwelijk, of bij moeilijkheden in het privé-leven van de werknemer, bijvoorbeeld wanneer een brand zijn huis heeft geteisterd. Het voordeel mag ook nergens vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement: de werkgever moet het geschenk spontaan geven. Ten slotte mag er geen verband bestaan tussen de toekenning van het cadeau en de arbeidsprestaties.Bezondigt de werkgever zich daaraan, dan wordt het cadeau beschouwd als een onderdeel van het loon, en zal hij socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.Eurominikit is uniekDit jaar kunnen werkgevers ook een bijzonder eindejaarsgeschenk aan hun werknemers geven, namelijk een eurominikit. Het gaat om een starterssetje euromunten en -briefjes. Dit geschenk, dat een waarde heeft van 12,39 euro (500 frank), wordt beschouwd als een uitzonderlijk sociaal voordeel. Bedrijven mogen de kosten fiscaal aftrekken, terwijl het voor de werknemers een onbelastbaar voordeel impliceert. Zoals gebruikelijk zijn ook hier enkele voorwaarden aan verbonden. De werkgever moet een eurominikit geven aan iedere werknemer die op 14 december 2001 in dienst is. Iedere werknemer mag slechts één eurominikit krijgen, en het moet een bijkomend sociaal voordeel zijn. De eurominikit mag dus geen andere bestaande vergoedingen vervangen. Ten slotte moet de werkgever zelf voor de verdeling van de eurominikit zorgen. Bedrijven met minder dan 60 werknemers kunnen de eurominikits vanaf 1 december 2001 in een bank- of postkantoor kopen. Werkgevers met meer dan 60 werknemers in dienst, konden de eurominikits tot 15 juni bij de Nationale Bank bestellen. Werkgevers die toch nog een eurominikit als eindejaarsgeschenk willen geven, moeten dat aan hun financiële instelling vragen. Nog dit: de werkgevers mogen de eurominikit pas vanaf 15 december aan de werknemers overhandigen. Melanie De VriezeOf het nu gaat om een diner of een cadeautje: de kosten zijn voor 50% aftrekbaar. Voor buitenlandse klanten zelfs helemaal.Is het relatiegeschenk een reclameartikel, zoals een pen, agenda of kalender, dan is dat cadeau voor 100% aftrekbaar.