Vraag uw werkgever dus om rechtstreeks bij te dragen in uw onkosten. Dat kost hem minder dan wanneer hij uw brutosalaris verhoogt. Een aangename visie voor u, want de mens is nu eenmaal zo gemaakt dat hij niet graag uitgaven doet, maar juist waardeert wat door anderen wordt betaald. "Neem nu de maaltijdcheques: als u ze gebruikt om de rekening in een restaurant of uw boodschappen in de supermarkt te betalen, dan hebt u de indruk dat uw baas trakteert. Toch zijn het uw centen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfswagen: wat heerlijk om zaken te bezitten zonder dat u ze rechtstreeks uit uw eigen zak hoeft te betalen."
...

Vraag uw werkgever dus om rechtstreeks bij te dragen in uw onkosten. Dat kost hem minder dan wanneer hij uw brutosalaris verhoogt. Een aangename visie voor u, want de mens is nu eenmaal zo gemaakt dat hij niet graag uitgaven doet, maar juist waardeert wat door anderen wordt betaald. "Neem nu de maaltijdcheques: als u ze gebruikt om de rekening in een restaurant of uw boodschappen in de supermarkt te betalen, dan hebt u de indruk dat uw baas trakteert. Toch zijn het uw centen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfswagen: wat heerlijk om zaken te bezitten zonder dat u ze rechtstreeks uit uw eigen zak hoeft te betalen."Zowel de groeps- en hospitalisatieverzekering als de bedrijfswagen en maaltijdcheques zijn vormen van alternatieve voordelen. "Dat zijn meteen de bekendste vormen ervan, want zij worden verkocht door tussenpersonen. Ze kwamen er dus niet omdat de werkgevers er spontaan belangstelling voor kregen," vertelt Michel Davister. "Er zijn nog vele mogelijkheden, zoals het ter beschikking stellen van verwarming en elektriciteit door uw werkgever, kosten die voor hem volledig aftrekbaar zijn. Electrabel prijst die mogelijkheid niet aan, omdat het bedrijf er niets bij te winnen heeft.""Een alternatief inkomen is een tussenkomst in de uitgaven van de werknemer," legt Davister uit en hij geeft met-een nog een opmerkelijk voorbeeld: de aankoop van een woning. "Als u 75.000 euro bij de bank leent, betaalt u op 20 jaar zo'n 37.000 euro interest. Het huis kost u dus 112.000 euro. Wil uw werkgever u een nettobedrag van 112.000 euro betalen, dan kost dat hem drie keer zoveel brutoloonkosten. Op 20 jaar is dat zo'n 336.000 euro (1400 euro per maand)."Het alternatief? "Die 75.000 euro leenkapitaal kan worden afgelost met uitgestelde inkomsten zoals de groepsverzekering, waar grosso modo 20 % belasting op geheven wordt. Het huis kost de werkgever dan 90.000 euro, plus driemaal wat hij u netto moet betalen om de interest van de hypotheek te betalen, namelijk 111.000 euro, wat in totaal op ongeveer 200.000 euro neerkomt. Winst voor de werkgever: 336.000 min 200.000 is 136.000 euro."Op 20 jaar tijd vertegenwoordigt dat bedrag van 136.000 euro een budget van 566 euro per maand. "Hierdoor kan uw werkgever u een verhoging geven ter waarde van dat bedrag, zonder dat het hem een euro kost," beklemtoont Davister. U moet zich wel aan een rist regels houden, zoals het openen van een uitgestelde-inkomstenrekening, die de werkgever moet onderhouden en waarop de betalingen worden uitgevoerd die lager belast worden dan de inkomsten uit arbeid. Een ander belangrijk budget binnen een huishouden: kinderen. Davister: "De werkgever kan een aanvulling storten op de prestaties van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid, zoals hij dat doet met de hospitalisatie- en groepsverzekering. Hij kan dus ook een dergelijke aanvulling op de kinderbijslag verzekeren voor een bedrag dat gelijk is aan datgene dat de overheid stort. Zo ontsnapt de werkgever aan de socialezekerheidsbijdragen, wat hem een besparing van 35 % oplevert. Voor de werknemer komt dat neer op een besparing van 13,07 %."Ook de kinderopvang kan vergoed worden door uw baas. "Als het kinderdagverblijf 400 euro per maand kost, dan kost dat bedrag aan uw werkgever 1200 euro (brutoloonkosten)," rekent Davister voor. "U kunt evenwel ook als volgt redeneren: als u niet werkte, zouden die kosten niet gemaakt moeten worden. Kortom, het gaat om kosten die veroorzaakt worden door het werk. Dat opent de mogelijkheid dat uw baas uw brutosalaris met 400 euro vermindert en dat hij de crèche betaalt als beroepsonkosten. Winst: 35 % voor de werkgever, 13,07 % voor de werknemer aan sociale bijdragen. Als alles volgens de regels van de kunst wordt aangepakt, is er ook geen fiscaal voordeel."Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor aanpassingen en bijdragen door de werkgever, zoals verplaatsingskosten van en naar het werk, studiekosten, gratis terbeschikkingstelling van een woning, leningen tegen een lage interest, een privé-pc-plan, cadeaucheques, een oppasverzekering voor een ziek kind. "De werknemer maakt best zelf een lijst van zijn uitgaven om een keuze te maken uit de vele mogelijkheden van alternatieve voordelen," raadt Davister aan. "Voor nagenoeg elke uitgavenpost valt wel een redenering te vinden die van toepassing is."Christophe Lo Giudice