INTERNE KLANT WORDT (STERKERE) EXTERNE KLANT.
...

INTERNE KLANT WORDT (STERKERE) EXTERNE KLANT.Op 21 mei stemt u op papier van de grootste Belgische klant van ABB Service. Nevel sliert door de vallei van de Warche, over het dorpsplein van Malmedy rennen de zotskappen. Karnaval grijnst. ABB Service sloot drie Full Service-kontrakten in België. Met een omzet van 130 miljoen frank is de papierfabriek Steinbach Intermills in Malmedy de mooiste trofee. Achtentwintig onderhoudstechnici van Steinbach Intermills werden personeel van ABB Service. "Dat was een kultuurschok, " zegt Johan De Coster, algemeen direkteur van ABB Service België. "Het management en het personeel spitste zich toe op de papierproduktie en had een uitbestede onderhoudsdienst ter beschikking. Er onstond een relatie van leverancier, wij, tot klant, Steinbach Intermills. Een externe klant heeft een hechtere greep op zijn leverancier dan een interne klant, en in die verhouding begonnen we te werken. De 28 zitten in een internationaal netwerk en dat verzorgt de aankopen, die we doorrekenen aan Steinbach Intermills, en hun training. ""Financieel deed Steinbach Intermills een zeer goede zaak. De aankoopkosten van nieuw materieel zakten aanzienlijk, zegt Johan De Coster, de kosten van het onderhoudspersoneel daalden met 20 procent en de beschikbaarheid van de uitrustingen steeg van 94 tot 98,5 à 99 procent. Dat zijn de procenten waarmee Steinbach Intermills miljoenen kan verdienen. De fabriek draait zeven dagen op zeven. De totale onderhoudskosten verminderden met 30 procent, " vult Chris Stroosnijder, hoofd van ABB Service Malmedy, aan. Chris Stroosnijder is een Nederlandse ingenieur met een lange staat van dienst bij ABB : "Over het kontrakt is niet zeer lang gepiekerd, het is een raamovereenkomst ; een grotere beschikbaarheid van de machines was het eerste doel, niet de vermindering van de kosten. " Een panne, die weliswaar hersteld wordt op 15 minuten, leidt tot uren verlies voor de machine opnieuw lekker snort. Eén (1) procent extra beschikbaarheid geeft 1 % meer toegevoegde waarde, die sommen liggen fors hoger dan de loonkosten van één man. Johan De Coster : "Wij leggen op tafel wat we verdienen. We zetten ambitieuze doelstellingen en als we die niet halen, dan betalen we een penaliteit. Zijn we goed dan inkasseert ABB Service een bonus. "Op een dinsdagavond werd het kontrakt getekend en de volgende dag, 18 augustus '93, begon Chris Stroosnijder. Aan de snijmachine wijst Chris Stroosnijder naar de dikke betonnen vloer : "Hier doet ABB Service het voorbereidende werk voor de installatie van een nieuwe snijmachine. Elders vervangen we een vloer. Ons onderhoudswerk gaat letterlijk zeer ver. We leggen de fabriek in de watten. De produktiemensen hoeven enkel te denken aan hun tonnages. "Intermills Industrie kapseisde in '93. De papierproducent was eigendom van het Spaanse Torras, een weinig florissante dochter van de Kuwait Investment Company (zoals Cellulose des Ardennes). Kurt Meyer, een Nederlands-Duitse financier met een brede waaier van bedrijven in portefeuille, kocht de failliete boedel. Gilbert Vandriessche, financieel en administratief direkteur, een ex van Bekaert : "De balans na 16 maanden is zeer positief, de omzet beloopt 2,5 miljard frank en we boeken een substantiële winst. "Steinbach Intermills richt zich op specialiteiten : etikettenpapier voor flessen, papier voor identiteitskaarten, voor wenskaarten, voor de grafische industrie, voor fiskale bandjes, cheques, stembiljetten. De dagproduktie is 230 ton en is toegesneden op kleine bestellingen (5 tot 15 ton).Intermills Industrie stond zes maanden onder kuratele, in die periode vallen alle rechten weg, ook de anciënniteit. De vakbonden waren gekortwiekt. ABB Service startte zonder diskussie met 28 van de 40 onderhoudstechnici (intussen zijn er 3 aanwervingen gebeurd), het totale werknemersbestand zakte van 300 tot 240 mensen. "De vakbond is een partner, er is weinig industrie in de streek. We waren bevreesd voor de ontvangst, het koncept van ABB Service was zo nieuw. Maar de situatie is plezierig geëvolueerd, " getuigt Johan De Coster. "De geest van het kontrakt wordt voor 200 % vervuld. Wij kennen deze sektor ABB levert veel elektrische uitrusting aan de papierindustrie dat is een voordeel. Al maakt het weinig uit of je een staal- of een papierfabriek bewaakt, de onderhoudstechnieken zijn vrij identiek. "De samenwerking is eerder een co-sourcing dan een outsourcing, zegt Johan De Coster : "Ook in expertise is er een schaaleffekt, met een grotere schaal kan je dingen doen die je anders nooit zouden lukken. " "De co-sourcing met ABB Service is een goede zaak. We werken met open boeken, " stelt Gilbert Vandriessche.De onderhoudstechnici hebben gekozen voor werk in één fabriek. ABB Service dwingt hen niet om de klantenkring buiten de fabriek te helpen. Toch zijn er al 2 specialisten voor stoomketelonderhoud die buiten Malmedy opduiken.De omzet van ABB Service Malmedy is 130 miljoen frank. Dat is minder dan 5 % van de omzet van Steinbach Intermills. In die 130 miljoen frank zit 50 miljoen frank personeelskosten en 80 miljoen frank aankoop van materiaal die wordt doorgefaktureerd.Johan De Coster : "Voor Full Service moeten de onderhoudslui op onze betaallijst komen. We nemen niemands sociaal passief over. We voorzien in elk kontrakt een uitgang. Het is een huwelijk met een ingebouwde scheidingsprocedure. Wij kunnen de mensen niet zomaar weghalen voor andere opdrachten bij andere klanten, Steinbach Intermills kan de samenwerking niet lukraak stopzetten. Wallonië heeft meer belangstelling voor Full Service dan Vlaanderen. Lost de Vlaming liever zelf zijn problemen op en zoekt een Waal sneller bijstand ? "STEINBACH INTERMILLS, NA FAILLIET, VANDAAG IN NEDERLANDS-DUITSE HANDEN. Eerste boekjaar (16 maanden) : 2,5 miljard frank omzet en substantiëlewinst.