1995:
...

1995: Metris wordt in september 1995 door Lieven De Jonge en Bart Van Coppenolle boven de doopvont gehouden, met een startkapitaal van 150.000 euro en vijf mensen. De Jonge werkte aanvankelijk in een onderzoeksgroep aan de KU Leuven, die gefinancierd werd met Europees geld. Omdat die inkomsten dreigden op te drogen, stelde professor Jean-Pierre Kruth voor om een bedrijf te starten. 'Wetenschapper' De Jonge zocht een bedrijfsleider en botste op Bart Van Coppenolle, die zijn studies financierde met het runnen van een fotoshop. Hij had dus 'ondernemerservaring'. Vandaag leidt Lieven De Jonge de Belgische site voor continentaal Europa, die instaat voor 25 % van de omzet. Jean-Pierre Kruth zetelt nog steeds in de raad van bestuur als onafhankelijk bestuurder. JUNI 1998: Ceneca Invest (nu KBC) tekent in voor een kapitaalverhoging van 496.000 euro, waarmee de commerciële activiteiten in de VS worden opgestart. JUNI 1999: Quadra Invest (nu Dexia) en Ceneca Invest (nu KBC) leggen elk 496.000 euro op tafel bij een nieuwe kapitaalverhoging. Metris doet zijn eerste overname: MicroMeasure (Duitsland). Het bedrijf ontwikkelde optische 3D-scanningsapparatuur op basis van lasertechnologie. Er werkten 22 mensen en het bedrijf had een omzet van 0,3 miljoen euro. JANUARI 2000: De Gimv investeert 3,75 miljoen euro. Daarmee wordt de balans verstevigd en de aandeelhoudersimpasse opgelost waarin Metris zich bevond na de overname van MicroMeasure. MEI 2002: De Gimv leidt een nieuwe kapitaalronde van 5 miljoen euro, waaraan onder meer Sumitomo, NIF, Privast en de bestaande aandeelhouders deelnemen. Metris neemt daarna Paraform (VS - 8 mensen en 1,3 miljoen euro omzet) en Hymarc (CA) over. Paraform had de internetbubbel niet overleefd, maar bezat wel interessante technologie die de basis zou vormen van het softwareplatform van Metris. APRIL 2005: De Gimv leidt een financieringsronde van 20 miljoen euro ter ondersteuning van de overnames van Krypton (spin-off uit Leuven met 45 mensen en 7 miljoen euro omzet) en MetricVision (VS - 15 mensen en 2,5 miljoen dollar omzet). Krypton zorgde voor de inbreng van de optische CMM-technologie, waaruit ook de handheld (mobiele) sensor ontstond. MetricVision stond aan de basis van de laserradar, een vernieuwende technologie voor inspectie van vliegtuigen. JANUARI 2006: De Gimv leidt een financieringsronde van 35 miljoen euro voor de overnames van LK (UK-VS - 130 mensen en 28 miljoen euro omzet), 3D Scanners (UK) en Arc Second (VS - 10 mensen en 3 miljoen dollar omzet). LK is een onderneming die klassieke coördinaatmeetmachines en controllers levert. Ze is belangrijk voor Metris om de nieuwe technologie op een betrouwbare wijze bij de klanten te integreren. Arc Second tekent voor de indoor-gps-technologie, een procédé waarMetris veel van verwacht en die gebruikt wordt bij de samenbouw van vliegtuigen. Ook de technologie van 3D Scanners moet tegen 2008 een innovatief product opleveren. Hier wordt vertrokken van een traditionele, manuele meetarm, waarrond Metris een robot bouwt om zo een geautomatiseerde meetoplossing te verkrijgen. OKTOBER 2006: Overname van het servicebedrijf 3D Engineering Solutions (VK - 5 mensen, 1 miljoen euro omzet).