Harvard Business School Press, 2003, 232 blz.
...

Harvard Business School Press, 2003, 232 blz.Verwaarloos nooit uw pionnen. Zij vormen uw onontbeerlijke falanx. - Jeff Mauzy: consultant bij Synectics, een advieskantoor gespecialiseerd in creativiteit en innovatie. - Richard Harriman: managing partner bij Synectics. Bij Guidant, een Amerikaanse producent van medische apparatuur, was de leiding bang dat de beste medewerkers het bedrijf de rug zouden toekeren. Het bedrijf had immers een explosieve groei achter de rug als gevolg van diverse fusies en de aanvankelijke vitale bedrijfscultuur dreigde afgedamd te worden in bureaucratische kanalen. Twee jaar later verscheen het bedrijf evenwel met stip in de Fortune top-100 van beste bedrijven om voor te werken. Hoe die ommekeer van bureaucratische vrees naar ondernemingszin er kwam, is een mooie case in de uiteenzetting van Mauzy en Harriman. De ommekeer kwam er immers door een creativiteitsprogramma. De Guidant-case toont aan dat de term creativiteit in dit boek niet artistiek of zacht opgevat mag worden. Mauzy en Harriman hebben het wel degelijk over ondernemerscreativiteit en innovatiedrang. Het boek richt zich zowel tot individuele als organisatorische aspecten van creativiteit. Individuen krijgen oefeningen, terwijl managers richtlijnen krijgen om die individuele creativiteit aan te wenden en te versterken in de organisatie. Dat vergt wel een bedrijfscultuur, die niet plots tot stand gebracht kan worden. Creativiteit is geen theoretisch begrip in dit boek. Zelfs oefeningen worden niet vergeten. Wie wil er niet innoveren? Voorbeelden, tips en oefeningen maken er aangename lectuur van. Leuk voor uzelf en een uitdaging om het hele bedrijf te doordesemen van ondernemingszin. Niet vertaald. - Innovatie door creativiteit: Hans Terhurne en Max van Leeuwen reiken meer dan 50 instrumenten aan om problemen creatief op te lossen (Kluwer, 2001, 131 blz.). De originele Engelstalige uitgaven vonden we vlot bij Acco Leuven. Tel.: 016 29 11 00, fax: 016 20 73 89.