"Minstens de lonen van januari en februari 2013 zullen herrekend moeten worden", stelt USS. "Dit veroorzaakt extra kosten voor de sociale secretariaten en frustratie bij de betrokken werknemers." De sociale secretariaten berekenen voor de werknemers met een bedrijfswagen elke maand een fiscaal voordeel waar bedrijfsvoorheffing op wordt ingehouden. Dat zogenoemde "voordeel alle aard" beïnvloedt ook het nettoloon. Een van de factoren in de berekening is de CO2-coëfficiënt, "die elk jaar kan worden aangepast op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark", luidt het. Maar de nieuwe coëfficiënt, voor de berekening van het voordeel vanaf januari 2013, is nog altijd niet gekend. Volgens de USS zal dat de sociale secretariaten tussen 4 en 8 miljoen euro kosten. De unie vreest ook dat het nettoloon achteraf zal moeten worden bijgestuurd in negatieve zin: "We mogen er immers van uitgaan dat de overheid, in haar zoektocht naar nieuwe inkomsten, een nieuwe coëfficiënt zal bepalen waardoor het voordeel van alle aard zal stijgen". De algemeen directeur van USS, Jos Gijbels, pleit voor een aanpassing van de wetgeving "opdat deze coëfficiënten al in december, voor het nieuwe jaar begint, bekendgemaakt kunnen worden". Bij Financiën kon men niet onmiddellijk reageren. ATTENTION ALL USERS: De bron van dit bericht is een mededeling via Belga Media Support. (JDH)

"Minstens de lonen van januari en februari 2013 zullen herrekend moeten worden", stelt USS. "Dit veroorzaakt extra kosten voor de sociale secretariaten en frustratie bij de betrokken werknemers." De sociale secretariaten berekenen voor de werknemers met een bedrijfswagen elke maand een fiscaal voordeel waar bedrijfsvoorheffing op wordt ingehouden. Dat zogenoemde "voordeel alle aard" beïnvloedt ook het nettoloon. Een van de factoren in de berekening is de CO2-coëfficiënt, "die elk jaar kan worden aangepast op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark", luidt het. Maar de nieuwe coëfficiënt, voor de berekening van het voordeel vanaf januari 2013, is nog altijd niet gekend. Volgens de USS zal dat de sociale secretariaten tussen 4 en 8 miljoen euro kosten. De unie vreest ook dat het nettoloon achteraf zal moeten worden bijgestuurd in negatieve zin: "We mogen er immers van uitgaan dat de overheid, in haar zoektocht naar nieuwe inkomsten, een nieuwe coëfficiënt zal bepalen waardoor het voordeel van alle aard zal stijgen". De algemeen directeur van USS, Jos Gijbels, pleit voor een aanpassing van de wetgeving "opdat deze coëfficiënten al in december, voor het nieuwe jaar begint, bekendgemaakt kunnen worden". Bij Financiën kon men niet onmiddellijk reageren. ATTENTION ALL USERS: De bron van dit bericht is een mededeling via Belga Media Support. (JDH)