Een rondvraag bij de toeristische werkgevers in de provincie leert de gedeputeerde dat zij momenteel zoeken naar zowel laag- en hooggeschoolden als naar mensen met specifieke expertise, zoals managers, onthaalmedewerkers, promotiemedewerkers, eventmanagers, verantwoordelijken voor toeristische accommodaties en kamermeisjes. "In totaal spreken we van zo'n 300 vacatures die moeten ingevuld worden", zegt Philtjens. "Maar we mikken nog veel hoger. Het is de ambitie om tegen 2018 te zorgen voor 2.000 extra banen in de vrijetijdseconomie. Wij vinden dat logisch, omdat er vele voordelen zijn in deze sector. De jobs zijn niet delokaliseerbaar en er is ruimte voor laaggeschoolden. Vaak gaat het ook om tijdelijke en deeltijdse jobs, waardoor er ruimte is voor extra levenskwaliteit." Redenen genoeg voor de gedeputeerde en zijn diensten van Toerisme Limburg om deel te nemen aan jobbeurzen. "Het is onze taak om de Limburgers zelf te overtuigen van de vele opportuniteiten als werknemer in de vrijetijdseconomie", aldus Philtjens, die voor de invulling van de vacatures een nauwe samenwerking aanging met de VDAB. (Belga)

Een rondvraag bij de toeristische werkgevers in de provincie leert de gedeputeerde dat zij momenteel zoeken naar zowel laag- en hooggeschoolden als naar mensen met specifieke expertise, zoals managers, onthaalmedewerkers, promotiemedewerkers, eventmanagers, verantwoordelijken voor toeristische accommodaties en kamermeisjes. "In totaal spreken we van zo'n 300 vacatures die moeten ingevuld worden", zegt Philtjens. "Maar we mikken nog veel hoger. Het is de ambitie om tegen 2018 te zorgen voor 2.000 extra banen in de vrijetijdseconomie. Wij vinden dat logisch, omdat er vele voordelen zijn in deze sector. De jobs zijn niet delokaliseerbaar en er is ruimte voor laaggeschoolden. Vaak gaat het ook om tijdelijke en deeltijdse jobs, waardoor er ruimte is voor extra levenskwaliteit." Redenen genoeg voor de gedeputeerde en zijn diensten van Toerisme Limburg om deel te nemen aan jobbeurzen. "Het is onze taak om de Limburgers zelf te overtuigen van de vele opportuniteiten als werknemer in de vrijetijdseconomie", aldus Philtjens, die voor de invulling van de vacatures een nauwe samenwerking aanging met de VDAB. (Belga)