Vanaf 09.00 uur vanochtend gaan leden van de ACLVB manifesteren voor de Luikse zetel van de Waalse sociaal-economische raad. Ze willen net als ACV en ABVV vertegenwoordigd zijn in een nieuw sociaal overlegorgaan. Dat orgaan wordt opgericht in het kader van het Waals Marshall-plan 2020. De Waalse regering wil een informeel sociaal overlegorgaan oprichten, dat de bevoorrechte gesprekspartner moet worden van de regionale autoriteiten. De oprichting kadert in de overheveling van bevoegdheden door de zesde staatshervorming. Het moet zowat de Waalse 'groep van tien' worden. De 'groep van tien' is het federale sociaal overlegorgaan van vakbonden en werkgevers. Daar is de liberale vakbond wél vertegenwoordigd, met één zitje. ACV en ABVV zijn elk met twee zitjes vertegenwoordigd in de 'groep van tien'. Momenteel werkt de Waalse sociaal-economische raad aan de samenstelling van het overlegorgaan. Er zijn acht zitjes voorzien, te verdelen tussen bonden en werkgevers. Volgens de liberale vakbond willen ACV en ACLVB echter de vier plaatsen onder elkaar verdelen, en zou er voor de ACLVB geen plaats zijn. "Wij willen ook rechtstreeks vertegenwoordigd zijn", aldus Lochet. (Belga)

Vanaf 09.00 uur vanochtend gaan leden van de ACLVB manifesteren voor de Luikse zetel van de Waalse sociaal-economische raad. Ze willen net als ACV en ABVV vertegenwoordigd zijn in een nieuw sociaal overlegorgaan. Dat orgaan wordt opgericht in het kader van het Waals Marshall-plan 2020. De Waalse regering wil een informeel sociaal overlegorgaan oprichten, dat de bevoorrechte gesprekspartner moet worden van de regionale autoriteiten. De oprichting kadert in de overheveling van bevoegdheden door de zesde staatshervorming. Het moet zowat de Waalse 'groep van tien' worden. De 'groep van tien' is het federale sociaal overlegorgaan van vakbonden en werkgevers. Daar is de liberale vakbond wél vertegenwoordigd, met één zitje. ACV en ABVV zijn elk met twee zitjes vertegenwoordigd in de 'groep van tien'. Momenteel werkt de Waalse sociaal-economische raad aan de samenstelling van het overlegorgaan. Er zijn acht zitjes voorzien, te verdelen tussen bonden en werkgevers. Volgens de liberale vakbond willen ACV en ACLVB echter de vier plaatsen onder elkaar verdelen, en zou er voor de ACLVB geen plaats zijn. "Wij willen ook rechtstreeks vertegenwoordigd zijn", aldus Lochet. (Belga)