Securex vreest dat het langdurig ziekteverzuim zal blijven toenemen. De belangrijkste verklaring voor het absenteïsme is immers de vergrijzing. Er zijn steeds meer oudere werknemers en die zijn veel vaker ziek, blijkt uit de cijfers. Meer ouderen aan de slag houden, heeft dus ook een keerzij­de: het gemiddeld aantal ziekteda­gen stijgt. Volgens Securex moeten werkgevers anticiperen door meer "werk op maat" aan te bieden. (Belga)

Securex vreest dat het langdurig ziekteverzuim zal blijven toenemen. De belangrijkste verklaring voor het absenteïsme is immers de vergrijzing. Er zijn steeds meer oudere werknemers en die zijn veel vaker ziek, blijkt uit de cijfers. Meer ouderen aan de slag houden, heeft dus ook een keerzij­de: het gemiddeld aantal ziekteda­gen stijgt. Volgens Securex moeten werkgevers anticiperen door meer "werk op maat" aan te bieden. (Belga)