De oppervlakte aardappelen stijgt in België tot ruim 75.000 hectare. Dat is een toename met 12,6 procent tegenover 2012; in Vlaanderen is er zelfs een stijging met 17,4 procent. In 2012 was de oppervlakte aardappelen sterk afgenomen na een "spectaculaire prijsdaling gedurende heel het jaar 2011", stelt de FOD Economie. In de tweede helft van 2012 stegen de prijzen opnieuw. "De aantrekkelijkheid van de markt wordt ook in 2013 bevestigd, wat heeft geleid tot het herstel van de oppervlakten." In België gaat vooral wintertarwe achteruit (-9,9 procent). De FOD Economie verwijst naar "slechte weersomstandigheden tijdens de zaaiperiode". Behalve aardappelen winnen bijvoorbeeld ook zomergranen terrein. De oppervlakte suikerbieten blijft stabiel op nationaal niveau (rond 60.000 hectare), cichorei gaat er met bijna 19 procent op vooruit tot meer dan 6.000 hectare. Wat dieren betreft, valt een stagnatie op van de Belgische varkensstapel op circa 6,6 miljoen dieren. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de groei die sinds 2008 werd genoteerd. De concentratie aan varkens per bedrijf blijft wel toenemen omdat het aantal varkenshouders daalt. De rundveestapel blijft licht achteruitgaan, tot ruim 2,45 miljoen dieren. Er werden ook meer dan 37 miljoen stuks pluimvee geteld, een stijging met 4 procent. "De productiecapaciteit gaat weer naar omhoog na de plaatsbeperking voor pluimvee als gevolg van de nieuwe regelgeving op de kooien voor legkippen", luidt het. Het aantal landbouwbedrijven is volgens de schatting gezakt tot 37.470, oftewel een daling met 2,8 procent tegenover 2012. Vlaanderen telt nog 24.425 landbouwbedrijven (-3,3 procent). De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van bijna de helft van de ingevulde vragenlijsten. "Ze moeten nog bevestigd worden", benadrukt de FOD Economie. (Belga)

De oppervlakte aardappelen stijgt in België tot ruim 75.000 hectare. Dat is een toename met 12,6 procent tegenover 2012; in Vlaanderen is er zelfs een stijging met 17,4 procent. In 2012 was de oppervlakte aardappelen sterk afgenomen na een "spectaculaire prijsdaling gedurende heel het jaar 2011", stelt de FOD Economie. In de tweede helft van 2012 stegen de prijzen opnieuw. "De aantrekkelijkheid van de markt wordt ook in 2013 bevestigd, wat heeft geleid tot het herstel van de oppervlakten." In België gaat vooral wintertarwe achteruit (-9,9 procent). De FOD Economie verwijst naar "slechte weersomstandigheden tijdens de zaaiperiode". Behalve aardappelen winnen bijvoorbeeld ook zomergranen terrein. De oppervlakte suikerbieten blijft stabiel op nationaal niveau (rond 60.000 hectare), cichorei gaat er met bijna 19 procent op vooruit tot meer dan 6.000 hectare. Wat dieren betreft, valt een stagnatie op van de Belgische varkensstapel op circa 6,6 miljoen dieren. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de groei die sinds 2008 werd genoteerd. De concentratie aan varkens per bedrijf blijft wel toenemen omdat het aantal varkenshouders daalt. De rundveestapel blijft licht achteruitgaan, tot ruim 2,45 miljoen dieren. Er werden ook meer dan 37 miljoen stuks pluimvee geteld, een stijging met 4 procent. "De productiecapaciteit gaat weer naar omhoog na de plaatsbeperking voor pluimvee als gevolg van de nieuwe regelgeving op de kooien voor legkippen", luidt het. Het aantal landbouwbedrijven is volgens de schatting gezakt tot 37.470, oftewel een daling met 2,8 procent tegenover 2012. Vlaanderen telt nog 24.425 landbouwbedrijven (-3,3 procent). De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van bijna de helft van de ingevulde vragenlijsten. "Ze moeten nog bevestigd worden", benadrukt de FOD Economie. (Belga)