Ikea België benadrukt dat het "nooit een Europese landbouwsubsidie aangevraagd noch ontvangen heeft". Dat het bedrijf toch in de lijsten opduikt, heeft alles te maken met Tutti Frutti, een fruitcampagne van de Vlaamse overheid in 2011. Voor de 2.000 dunschillers (1 euro per stuk) in een toen uitgedeeld welkomstpakket ging Vlaanderen langs bij Ikea. De betrokkenheid van de meubelgigant beperkt zich dan ook tot het ontvangen van een betaling voor aangekochte goederen. "De subsidies werden toegekend aan de campagne van de Vlaamse overheid. Ikea België was hierin louter leverancier", klinkt het nog.Ook BNP Paribas Fortis beklemtoont dat het zelf geen subsidies kreeg. Het gaat louter om rentesubsidies bij kredieten. De bank vraagt die aan bij het Landbouwinvesteringsfonds, waarna het bedrag integraal aan de individuele landbouwers wordt doorgestort.Eerder onderstreepte ook minister-president Kris Peeters al dat achter heel wat ongewone ontvangers wel degelijk land- en tuinbouwers zitten. (KNS)

Ikea België benadrukt dat het "nooit een Europese landbouwsubsidie aangevraagd noch ontvangen heeft". Dat het bedrijf toch in de lijsten opduikt, heeft alles te maken met Tutti Frutti, een fruitcampagne van de Vlaamse overheid in 2011. Voor de 2.000 dunschillers (1 euro per stuk) in een toen uitgedeeld welkomstpakket ging Vlaanderen langs bij Ikea. De betrokkenheid van de meubelgigant beperkt zich dan ook tot het ontvangen van een betaling voor aangekochte goederen. "De subsidies werden toegekend aan de campagne van de Vlaamse overheid. Ikea België was hierin louter leverancier", klinkt het nog.Ook BNP Paribas Fortis beklemtoont dat het zelf geen subsidies kreeg. Het gaat louter om rentesubsidies bij kredieten. De bank vraagt die aan bij het Landbouwinvesteringsfonds, waarna het bedrag integraal aan de individuele landbouwers wordt doorgestort.Eerder onderstreepte ook minister-president Kris Peeters al dat achter heel wat ongewone ontvangers wel degelijk land- en tuinbouwers zitten. (KNS)