Het kostenplaatje van het Havenhuis is de voorbije jaren al meermaals aangepast. Bij de Open Oproep naar kandidaat-ontwerpers eind 2007 werd nog uitgegaan van 28 miljoen euro. Toen de keuze viel op het ontwerp van de Londense toparchitecte Zaha Hadid werd de prijs vervolgens op 31,5 miljoen euro geraamd, maar door onder meer bijkomende eisen in het kader van onroerend erfgoed, brandveiligheid en een ondergrondse parking werd in 2012 de uiteindelijke bouwopdracht gegeven voor een kostprijs van 49,9 miljoen euro. De nieuwe verrekeningen zijn volgens het Havenbedrijf het resultaat van extra kosten die opduiken tijdens de bouwfase en van optimalisaties van het bestek. Berichten in sommige media dat de prijs zou oplopen tot 75 miljoen euro kloppen volgens het Havenbedrijf niet. "Mogelijk nemen sommige aannemers hun geraamde extra kosten meteen voor waar aan", klinkt het. "Enkel die verrekeningen die goedgekeurd worden door de opdrachtgever, zullen ook gefactureerd mogen worden." Er loopt ook nog een arbitrageprocedure met een onderaannemer over de benodigde hoeveelheid staal. Het Havenbedrijf voegt toe dat de in de zomer van 2015 geplande oplevering vermoedelijk niet gehaald wordt. "Die planning zal allicht aangepast moeten worden, maar over een aangepaste timing kunnen momenteel nog geen bindende uitspraken gedaan worden", luidt het in een persbericht. De nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf moet meer ruimte bieden, de technische en administratieve diensten centraliseren en het nieuwe "gezicht" van de haven worden. Het complex zal plaats bieden aan 500 werknemers. (Belga)

Het kostenplaatje van het Havenhuis is de voorbije jaren al meermaals aangepast. Bij de Open Oproep naar kandidaat-ontwerpers eind 2007 werd nog uitgegaan van 28 miljoen euro. Toen de keuze viel op het ontwerp van de Londense toparchitecte Zaha Hadid werd de prijs vervolgens op 31,5 miljoen euro geraamd, maar door onder meer bijkomende eisen in het kader van onroerend erfgoed, brandveiligheid en een ondergrondse parking werd in 2012 de uiteindelijke bouwopdracht gegeven voor een kostprijs van 49,9 miljoen euro. De nieuwe verrekeningen zijn volgens het Havenbedrijf het resultaat van extra kosten die opduiken tijdens de bouwfase en van optimalisaties van het bestek. Berichten in sommige media dat de prijs zou oplopen tot 75 miljoen euro kloppen volgens het Havenbedrijf niet. "Mogelijk nemen sommige aannemers hun geraamde extra kosten meteen voor waar aan", klinkt het. "Enkel die verrekeningen die goedgekeurd worden door de opdrachtgever, zullen ook gefactureerd mogen worden." Er loopt ook nog een arbitrageprocedure met een onderaannemer over de benodigde hoeveelheid staal. Het Havenbedrijf voegt toe dat de in de zomer van 2015 geplande oplevering vermoedelijk niet gehaald wordt. "Die planning zal allicht aangepast moeten worden, maar over een aangepaste timing kunnen momenteel nog geen bindende uitspraken gedaan worden", luidt het in een persbericht. De nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf moet meer ruimte bieden, de technische en administratieve diensten centraliseren en het nieuwe "gezicht" van de haven worden. Het complex zal plaats bieden aan 500 werknemers. (Belga)