Het grootste probleem zijn de strengere voorwaarden die banken opleggen. Van het kwart van de kmo's die problemen kent met bankkredieten, worstelt acht op tien met die strengere voorwaarden. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de waarborgen die kmo's moeten voorleggen, de dure wederbeleggingsvergoeding of de hoge kost voor kaskredieten. Voor een vijfde van die groep kmo's zijn vooral de hoge interesten problematisch. Bij één op vijf werd het krediet gewoon stopgezet. De resultaten zijn vergelijkbaar met een vorige peiling in juni. Unizo merkt dus geen verbetering op. Daarom vraagt de ondernemersorganisatie dat de regering werk maakt van het beloofde kmo-plan om onder meer de financiering van kmo's te verbeteren. Unizo vraagt concrete maatregelen voor het eind van het jaar. (JDH)

Het grootste probleem zijn de strengere voorwaarden die banken opleggen. Van het kwart van de kmo's die problemen kent met bankkredieten, worstelt acht op tien met die strengere voorwaarden. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de waarborgen die kmo's moeten voorleggen, de dure wederbeleggingsvergoeding of de hoge kost voor kaskredieten. Voor een vijfde van die groep kmo's zijn vooral de hoge interesten problematisch. Bij één op vijf werd het krediet gewoon stopgezet. De resultaten zijn vergelijkbaar met een vorige peiling in juni. Unizo merkt dus geen verbetering op. Daarom vraagt de ondernemersorganisatie dat de regering werk maakt van het beloofde kmo-plan om onder meer de financiering van kmo's te verbeteren. Unizo vraagt concrete maatregelen voor het eind van het jaar. (JDH)