De RVA keurt ieder jaar een lijst goed met studies die werkzoekenden moeten voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep. Voor volgend schooljaar worden er geen nieuwe opleidingen toegevoegd aan die lijst. Wel zijn er enkele studies geschrapt: het gaat om carrosserie, confectie, diamantbewerking, tuinier en matroos. Ook kinderverzorging is in Vlaanderen van die lijst verdwenen. Voor werklozen die in het Brussels gewest wonen, wordt kinderverzorger wel nog altijd als een knelpuntberoep beschouwd. Werklozen die minstens twee jaar geleden hun studies hebben beëindigd en geen einddiploma van het hoger onderwijs hebben, krijgen van de RVA een vrijstelling als ze een van de opleidingen voor een knelpuntberoep volgen. Die vrijstelling houdt in dat ze tijdens die opleiding hun uitkering behouden en een job mogen weigeren. Ze moeten ook niet langer ingeschreven zijn als werkzoekende. (Belga)

De RVA keurt ieder jaar een lijst goed met studies die werkzoekenden moeten voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep. Voor volgend schooljaar worden er geen nieuwe opleidingen toegevoegd aan die lijst. Wel zijn er enkele studies geschrapt: het gaat om carrosserie, confectie, diamantbewerking, tuinier en matroos. Ook kinderverzorging is in Vlaanderen van die lijst verdwenen. Voor werklozen die in het Brussels gewest wonen, wordt kinderverzorger wel nog altijd als een knelpuntberoep beschouwd. Werklozen die minstens twee jaar geleden hun studies hebben beëindigd en geen einddiploma van het hoger onderwijs hebben, krijgen van de RVA een vrijstelling als ze een van de opleidingen voor een knelpuntberoep volgen. Die vrijstelling houdt in dat ze tijdens die opleiding hun uitkering behouden en een job mogen weigeren. Ze moeten ook niet langer ingeschreven zijn als werkzoekende. (Belga)