Plastiche nv verkocht op 28 en 29 november 2012 200.000 aandelen van KBC Groep, na een raad van bestuur waar verschillende scenario's voor de bankgroep, inclusief een kapitaalverhoging, aan bod kwamen. De kapitaalverhoging werd op 10 december van dat jaar formeel aangekondigd. De minnelijke schikking komt overeen met het dubbele van het vermogensvoordeel, aldus de FSMA. "Dat de toezichthouder de minnelijke schikking aanvaardt, kan worden verklaard door het feit dat de betrokkene de FSMA op eigen initiatief heeft geïnformeerd over de betwiste transacties en dat hij zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek". De tweede minnelijke schikking was voor Legrain, huidig CEO van IBA en ten tijde van de handel met voorkennis (november 2011) Chief Strategy Officer. Het was een derde persoon, voormalig medewerker Baudouin de Hemptinne, die na een privéontmoeting met Legrain in het weekend van 19 en 20 november 2011 alles samen 10.488 IBA-aandelen kocht. "De minnelijke schikking is aanvaard, omdat Legrain zelf geen enkele verrichting heeft uitgevoerd, de verrichtingen hem geen enkel vermogensvoordeel hebben opgeleverd en hij zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek", aldus de FSMA. Tegen de Hemptinne heeft de toezichthouder een administratieve sanctieprocedure ingesteld. De FSMA heeft de procureur des Konings daarvan op de hoogte gebracht, zoals de wet voorschrijft. (Belga)

Plastiche nv verkocht op 28 en 29 november 2012 200.000 aandelen van KBC Groep, na een raad van bestuur waar verschillende scenario's voor de bankgroep, inclusief een kapitaalverhoging, aan bod kwamen. De kapitaalverhoging werd op 10 december van dat jaar formeel aangekondigd. De minnelijke schikking komt overeen met het dubbele van het vermogensvoordeel, aldus de FSMA. "Dat de toezichthouder de minnelijke schikking aanvaardt, kan worden verklaard door het feit dat de betrokkene de FSMA op eigen initiatief heeft geïnformeerd over de betwiste transacties en dat hij zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek". De tweede minnelijke schikking was voor Legrain, huidig CEO van IBA en ten tijde van de handel met voorkennis (november 2011) Chief Strategy Officer. Het was een derde persoon, voormalig medewerker Baudouin de Hemptinne, die na een privéontmoeting met Legrain in het weekend van 19 en 20 november 2011 alles samen 10.488 IBA-aandelen kocht. "De minnelijke schikking is aanvaard, omdat Legrain zelf geen enkele verrichting heeft uitgevoerd, de verrichtingen hem geen enkel vermogensvoordeel hebben opgeleverd en hij zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek", aldus de FSMA. Tegen de Hemptinne heeft de toezichthouder een administratieve sanctieprocedure ingesteld. De FSMA heeft de procureur des Konings daarvan op de hoogte gebracht, zoals de wet voorschrijft. (Belga)