De ombudsdienst voor de postsector is bevoegd voor alle klachten over post- of pakjesbedeling, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen (net geen 98 procent) gaat het om klachten over bpost. In 2012 ontving de ombudsdienst 16.472 nieuwe klachten. Het saldo van 2011 bedroeg 2.512 klachten, wat het totaal voor 2012 op 19.254 te behandelen klachten bracht. Daarvan waren er 14.128 Nederlandstalige klachten, 5.081 Franstalige en 45 Duitstalige. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de forse toename van het aantal klachten over vergissingen en fouten bij de uitreiking van zendingen (4.223 klachten of 42,5 procent). Verder zijn er klachten over verdwijningen (26,1 pct) en vertragingen (11,8 pct). Voorts zijn er klachten over de organisatie (10,4 pct). "Mensen of bedrijven klagen omdat ze aan het einde van de postronde wonen en pas na de middag hun post in de bus krijgen", legt ombudsvrouw Truus Lostrie uit. (Belga)

De ombudsdienst voor de postsector is bevoegd voor alle klachten over post- of pakjesbedeling, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen (net geen 98 procent) gaat het om klachten over bpost. In 2012 ontving de ombudsdienst 16.472 nieuwe klachten. Het saldo van 2011 bedroeg 2.512 klachten, wat het totaal voor 2012 op 19.254 te behandelen klachten bracht. Daarvan waren er 14.128 Nederlandstalige klachten, 5.081 Franstalige en 45 Duitstalige. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de forse toename van het aantal klachten over vergissingen en fouten bij de uitreiking van zendingen (4.223 klachten of 42,5 procent). Verder zijn er klachten over verdwijningen (26,1 pct) en vertragingen (11,8 pct). Voorts zijn er klachten over de organisatie (10,4 pct). "Mensen of bedrijven klagen omdat ze aan het einde van de postronde wonen en pas na de middag hun post in de bus krijgen", legt ombudsvrouw Truus Lostrie uit. (Belga)