"Dat betekent dat de situatie sterker is verslechterd dan op het hoogtepunt van de recessie in 2008 en 2009, onder meer wegens bedrijfsherstructureringen", klinkt het bij de NBB. De werkgelegenheid bleef de gevolgen ondervinden van de voorheen opgetekende zwakke bedrijvigheid. Toch heeft de Belgische economie de crisis volgens de NBB vrij goed doorstaan. "België is een van de weinige landen van het eurogebied waar de bedrijvigheid reeds opnieuw het peil van voor de crisis bereikt heeft." De crisis liet wel sporen na in het productiepotentieel, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Luc Coene, gouverneur van de NBB, had wel lof voor de stappen die de afgelopen twee jaar in ons land genomen zijn. "In een omgeving zonder groei werd het overheidstekort teruggebracht van 3,7 procent in 2011 tot 2,7 procent in 2013. (...) Niettemin blijven de uitdagingen groot, met vooral bijzonder hoge kosten voor de vergrijzing in België", aldus Coene. De inflatie liep vorig jaar duidelijk terug, tot gemiddeld 1,2 procent op jaarbasis. (Belga)

"Dat betekent dat de situatie sterker is verslechterd dan op het hoogtepunt van de recessie in 2008 en 2009, onder meer wegens bedrijfsherstructureringen", klinkt het bij de NBB. De werkgelegenheid bleef de gevolgen ondervinden van de voorheen opgetekende zwakke bedrijvigheid. Toch heeft de Belgische economie de crisis volgens de NBB vrij goed doorstaan. "België is een van de weinige landen van het eurogebied waar de bedrijvigheid reeds opnieuw het peil van voor de crisis bereikt heeft." De crisis liet wel sporen na in het productiepotentieel, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Luc Coene, gouverneur van de NBB, had wel lof voor de stappen die de afgelopen twee jaar in ons land genomen zijn. "In een omgeving zonder groei werd het overheidstekort teruggebracht van 3,7 procent in 2011 tot 2,7 procent in 2013. (...) Niettemin blijven de uitdagingen groot, met vooral bijzonder hoge kosten voor de vergrijzing in België", aldus Coene. De inflatie liep vorig jaar duidelijk terug, tot gemiddeld 1,2 procent op jaarbasis. (Belga)