"Er zijn bijkomende inspanningen nodig om de hoge levensstandaard en sociale bescherming niet in gevaar te brengen", aldus Coene. "We moeten inzetten op innovatie en productiviteit om de economie zuurstof te bieden, via onder meer een beheersing van de hoge loonkosten, het aanmoedigen van ondernemerschap, een hervorming van de arbeidsmarkt en een stabiel en efficiënt stelsel van financiële intermediatie", zegt Coene. De NBB-gouverneur wil ook een "aangepaste prijs- en loonvorming, opdat er werkgelegenheid gecreëerd kan worden, wat de voornaamste doelstelling blijft". "We moeten rekening houden met de verschillen in productiviteit tussen België en de buurlanden, opdat er geen impact is op de jobcreatie", aldus Coene, die ook de "buitensporige automatische aanpassing" hekelde inzake prijsvorming. "Aan deze zaken moet zo snel mogelijk gewerkt worden." (Belga)

"Er zijn bijkomende inspanningen nodig om de hoge levensstandaard en sociale bescherming niet in gevaar te brengen", aldus Coene. "We moeten inzetten op innovatie en productiviteit om de economie zuurstof te bieden, via onder meer een beheersing van de hoge loonkosten, het aanmoedigen van ondernemerschap, een hervorming van de arbeidsmarkt en een stabiel en efficiënt stelsel van financiële intermediatie", zegt Coene. De NBB-gouverneur wil ook een "aangepaste prijs- en loonvorming, opdat er werkgelegenheid gecreëerd kan worden, wat de voornaamste doelstelling blijft". "We moeten rekening houden met de verschillen in productiviteit tussen België en de buurlanden, opdat er geen impact is op de jobcreatie", aldus Coene, die ook de "buitensporige automatische aanpassing" hekelde inzake prijsvorming. "Aan deze zaken moet zo snel mogelijk gewerkt worden." (Belga)