Uit de studie van prof. dr. Maarten Goos en prof. dr. Jozef Konings blijkt dat bij de invoering van de kassa 21.000 arbeidsplaatsen dreigen verloren te gaan. Volgens Horeca Vlaanderen zouden de gevolgen echter nog groter zijn. De studie berekent namelijk het rechtsreekse aantal ontslagen ten gevolge van de stijging van de loonlast door verwitting. Voor veel ondernemers zal het echter niet volstaan om enkele werknemers te ontslaan om te overleven, waardoor er veel meer stopzettingen en faillissementen volgen dan verwacht. "Nu naar buiten brengen dat er door de invoering van de kassa 2.000 zaken zullen moeten sluiten is fundamenteel onjuist en zorgt voor een compleet foute perceptie bij de beleidsmakers. Zonder extra compenserende maatregelen zal een veelvoud de boeken moeten toe doen." zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook een structurele lastenverlaging die het voortbestaan van de sector kan garanderen. Het doel is een witte horeca met even veel tewerkstelling en even veel kwaliteit in een rendabel kader. (Belga)

Uit de studie van prof. dr. Maarten Goos en prof. dr. Jozef Konings blijkt dat bij de invoering van de kassa 21.000 arbeidsplaatsen dreigen verloren te gaan. Volgens Horeca Vlaanderen zouden de gevolgen echter nog groter zijn. De studie berekent namelijk het rechtsreekse aantal ontslagen ten gevolge van de stijging van de loonlast door verwitting. Voor veel ondernemers zal het echter niet volstaan om enkele werknemers te ontslaan om te overleven, waardoor er veel meer stopzettingen en faillissementen volgen dan verwacht. "Nu naar buiten brengen dat er door de invoering van de kassa 2.000 zaken zullen moeten sluiten is fundamenteel onjuist en zorgt voor een compleet foute perceptie bij de beleidsmakers. Zonder extra compenserende maatregelen zal een veelvoud de boeken moeten toe doen." zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook een structurele lastenverlaging die het voortbestaan van de sector kan garanderen. Het doel is een witte horeca met even veel tewerkstelling en even veel kwaliteit in een rendabel kader. (Belga)