Vandaag kunnen de uitbaters van de windparken rekenen op zowel subsidies als inkomsten uit de verkoop van opgewekte elektriciteit. Gemiddeld kunnen de uitbaters rekenen op zowat 102 euro subsidie per MWh voor een gemiddeld park van 300 MW. Maar de kost van die subsidie dreigt zwaar te zullen doorwegen in de energiefacturen van bedrijven en gezinnen. De regering heeft daarom ingestemd met een hervormingsvoorstel van staatssecretaris voor energie Melchior Wathelet. Daarin wordt de omvang van de subsidie gekoppeld aan de prijs van elektriciteit. Hoe hoger de prijs die de uitbaters krijgen voor hun stroom, hoe lager de subsidie. Concreet is er een 'bovengrens' van 138 euro per MWh vastgelegd, of wat nodig is om over een periode van 20 jaar rendabel te zijn. Daar wordt de elektriciteitsprijs afgetrokken, om te komen tot het steunbedrag. Met een prijs van momenteel zowat 50 euro/MWh, komt men dus op een steun van 90 euro/MWh, in vergelijking met gemiddeld 102 euro vandaag. Positief voor de sector is dat er herzieningen zijn gepland van het nieuwe mechanisme én dat er rekening zal worden gehouden met een investeringsrendement van 12 pct. Hoe dan ook, aldus de sector, die het voorstel nog aan het bestuderen is, "zal het niet evident worden" om te investeren in offshore. (Belga)

Vandaag kunnen de uitbaters van de windparken rekenen op zowel subsidies als inkomsten uit de verkoop van opgewekte elektriciteit. Gemiddeld kunnen de uitbaters rekenen op zowat 102 euro subsidie per MWh voor een gemiddeld park van 300 MW. Maar de kost van die subsidie dreigt zwaar te zullen doorwegen in de energiefacturen van bedrijven en gezinnen. De regering heeft daarom ingestemd met een hervormingsvoorstel van staatssecretaris voor energie Melchior Wathelet. Daarin wordt de omvang van de subsidie gekoppeld aan de prijs van elektriciteit. Hoe hoger de prijs die de uitbaters krijgen voor hun stroom, hoe lager de subsidie. Concreet is er een 'bovengrens' van 138 euro per MWh vastgelegd, of wat nodig is om over een periode van 20 jaar rendabel te zijn. Daar wordt de elektriciteitsprijs afgetrokken, om te komen tot het steunbedrag. Met een prijs van momenteel zowat 50 euro/MWh, komt men dus op een steun van 90 euro/MWh, in vergelijking met gemiddeld 102 euro vandaag. Positief voor de sector is dat er herzieningen zijn gepland van het nieuwe mechanisme én dat er rekening zal worden gehouden met een investeringsrendement van 12 pct. Hoe dan ook, aldus de sector, die het voorstel nog aan het bestuderen is, "zal het niet evident worden" om te investeren in offshore. (Belga)