"Zonder gerichte maatregelen om investeringen in de echte economie op te drijven, zal de economische crisis nog verergeren en zal het werkgelegenheidsherstel nooit op gang komen", zegt Juan Somavia, directeur-generaal van de ILO. De hele eurozone moet die weg op gaan, anders riskeren alle 17 lidstaten een stijging van de werkloosheidsgraad, luidt het. Sinds 2010 is de werkloosheid in meer dan de helft van de eurolanden toegenomen. Momenteel zijn er 17,4 miljoen werklozen, de komende vier jaar kan dat cijfer bij ongewijzigd beleid stijgen naar 22 miljoen. Meer dan drie miljoen jongeren (15 tot 24 jaar) zitten zonder werk. Hoe langer de arbeidsmarkt er slecht voor staat, hoe groter de risico's voor de jongeren worden. Meer zelfs: "alles wijst erop dat een lange recessie op de arbeidsmarkt de houdbaarheid van de muntunie bedreigt", schrijft de ILO. Anderzijds is een herstel nog mogelijk als er voluit gekozen wordt voor een groeistrategie die vooral aandacht heeft voor jobs. België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Malta zijn de enige eurolanden waar de werkgelegenheidsgraad nu hoger is dan in 2008. "Maar", weet de ILO, "zelfs die landen zien tekenen dat de situatie op de arbeidsmarkt niet langer verbetert." (GEJ)

"Zonder gerichte maatregelen om investeringen in de echte economie op te drijven, zal de economische crisis nog verergeren en zal het werkgelegenheidsherstel nooit op gang komen", zegt Juan Somavia, directeur-generaal van de ILO. De hele eurozone moet die weg op gaan, anders riskeren alle 17 lidstaten een stijging van de werkloosheidsgraad, luidt het. Sinds 2010 is de werkloosheid in meer dan de helft van de eurolanden toegenomen. Momenteel zijn er 17,4 miljoen werklozen, de komende vier jaar kan dat cijfer bij ongewijzigd beleid stijgen naar 22 miljoen. Meer dan drie miljoen jongeren (15 tot 24 jaar) zitten zonder werk. Hoe langer de arbeidsmarkt er slecht voor staat, hoe groter de risico's voor de jongeren worden. Meer zelfs: "alles wijst erop dat een lange recessie op de arbeidsmarkt de houdbaarheid van de muntunie bedreigt", schrijft de ILO. Anderzijds is een herstel nog mogelijk als er voluit gekozen wordt voor een groeistrategie die vooral aandacht heeft voor jobs. België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Malta zijn de enige eurolanden waar de werkgelegenheidsgraad nu hoger is dan in 2008. "Maar", weet de ILO, "zelfs die landen zien tekenen dat de situatie op de arbeidsmarkt niet langer verbetert." (GEJ)