De nieuwe sluis moet de toegang voor zeeschepen tot de havens van Gent en Terneuzen verbeteren en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Er wordt tijdens de ontwerpfase ook een specifieke ruimtelijke procedure doorlopen met een milieueffectrapport. Het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) subsidieert het voorbereidende werk met vier miljoen euro. De uitwerking van de plannen moet in 2015 klaar zijn, de opening van de sluis zou tegen 2020 kunnen. Voordat de aanbesteding echter kan starten, moeten Vlaanderen en Nederland nog een verdrag sluiten. Met onder meer informatiebijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten en nieuwsbrieven wil de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie de omgeving nauwer betrekken en op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Het Havenbedrijf Gent reageert tevreden. "Het aanduiden van een ingenieursbureau is één van de grote mijlpalen om de sluis te realiseren", klinkt het. "We zijn als haven enorm opgetogen dat die volgende stap gezet is." (Belga)

De nieuwe sluis moet de toegang voor zeeschepen tot de havens van Gent en Terneuzen verbeteren en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Er wordt tijdens de ontwerpfase ook een specifieke ruimtelijke procedure doorlopen met een milieueffectrapport. Het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) subsidieert het voorbereidende werk met vier miljoen euro. De uitwerking van de plannen moet in 2015 klaar zijn, de opening van de sluis zou tegen 2020 kunnen. Voordat de aanbesteding echter kan starten, moeten Vlaanderen en Nederland nog een verdrag sluiten. Met onder meer informatiebijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten en nieuwsbrieven wil de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie de omgeving nauwer betrekken en op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Het Havenbedrijf Gent reageert tevreden. "Het aanduiden van een ingenieursbureau is één van de grote mijlpalen om de sluis te realiseren", klinkt het. "We zijn als haven enorm opgetogen dat die volgende stap gezet is." (Belga)