De discussie gaat over een richtlijn van de RVA, die toepast wat wettelijk is beslist in het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2013 tot wijziging van artikel 46 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 "houdende de werkloosheidsreglementering". De op 31 oktober gepubliceerde tekst komt erop neer dat de premies voor werknemers die na 1 november 2013 ontslagen worden (zoals die van Ford en de toelevering) RSZ moeten betalen op hun premies, en zij deze som moeten gebruiken als loon voor de maanden na hun ontslag. In die periode kunnen ze dus geen stempelgeld krijgen. Hoewel de top van de RVA de maatregel voorlopig 'on hold' zet en met de federale ministers naar een aanpassing zoekt (bijvoorbeeld door de bedrijven met cao getekend voor 1 november buiten schot te laten), heeft dit tot grote ongerustheid gezorgd bij de werknemers van Ford en de toelevering. Vrijdagmorgen moesten ze gekalmeerd worden door hun vakbonden tijdens enkele infosessies. "Mensen pikken het niet dat de premies die na lange onderhandelingen zijn overeengekomen, ineens het stempelgeld na ontslag moeten vervangen", aldus Hasan Düzgün (ACLVB). "De actiebereidheid is heel groot. Dit moet absoluut worden opgelost." (Belga)

De discussie gaat over een richtlijn van de RVA, die toepast wat wettelijk is beslist in het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2013 tot wijziging van artikel 46 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 "houdende de werkloosheidsreglementering". De op 31 oktober gepubliceerde tekst komt erop neer dat de premies voor werknemers die na 1 november 2013 ontslagen worden (zoals die van Ford en de toelevering) RSZ moeten betalen op hun premies, en zij deze som moeten gebruiken als loon voor de maanden na hun ontslag. In die periode kunnen ze dus geen stempelgeld krijgen. Hoewel de top van de RVA de maatregel voorlopig 'on hold' zet en met de federale ministers naar een aanpassing zoekt (bijvoorbeeld door de bedrijven met cao getekend voor 1 november buiten schot te laten), heeft dit tot grote ongerustheid gezorgd bij de werknemers van Ford en de toelevering. Vrijdagmorgen moesten ze gekalmeerd worden door hun vakbonden tijdens enkele infosessies. "Mensen pikken het niet dat de premies die na lange onderhandelingen zijn overeengekomen, ineens het stempelgeld na ontslag moeten vervangen", aldus Hasan Düzgün (ACLVB). "De actiebereidheid is heel groot. Dit moet absoluut worden opgelost." (Belga)