De index van de consumptieprijzen stijgt wel in juli, met 0,13 punt (+0,11%) tot 122,66 punten. Deze stijging komt er vooral door hogere prijzen voor vakantiedorpen, motorbrandstoffen, hotelkamers, aardappelen, kranten, restaurants en cafés. Prijsdalingen voor fruit, groenten, buitenlandse reizen, citytrips en snijbloemen hadden een matigend effect op het indexcijfer. De gezondheidsindex - waar alcohol, tabak en brandstoffen niet meegerekend worden - stijgt in juli met 0,05 punt tot 121,06 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,69 procent naar 1,55 procent. Het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden bedraagt 120,84 punten, tegenover 120,70 punten in juni. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd zo niet overschreden. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in mei 2014 zal overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2014 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2014 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte. (Belga)

De index van de consumptieprijzen stijgt wel in juli, met 0,13 punt (+0,11%) tot 122,66 punten. Deze stijging komt er vooral door hogere prijzen voor vakantiedorpen, motorbrandstoffen, hotelkamers, aardappelen, kranten, restaurants en cafés. Prijsdalingen voor fruit, groenten, buitenlandse reizen, citytrips en snijbloemen hadden een matigend effect op het indexcijfer. De gezondheidsindex - waar alcohol, tabak en brandstoffen niet meegerekend worden - stijgt in juli met 0,05 punt tot 121,06 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,69 procent naar 1,55 procent. Het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden bedraagt 120,84 punten, tegenover 120,70 punten in juni. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd zo niet overschreden. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in mei 2014 zal overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2014 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2014 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte. (Belga)