In de industrie daalde de toegevoegde waarde in 2012 met 2,9 procent. In 2011 was deze sector nog goed voor een groei met 2,5 pct. De bouwactiviteit bleef positief, maar de 0,5 pct groei was wel flink lager dan de 5 pct het jaar voordien. Ook in de dienstensector vertraagde het groeiritme fors: van 1,8 pct in 2011 tot nog slechts 0,1 pct vorig jaar. Volgens de Nationale Bank had de activiteit te lijden onder een terugval van de binnenlandse vraag. Ook de investeringen vielen terug, met uitzondering van de overheidsinvesteringen die vooral in de tweede jaarhelft hernamen. De uitvoer leverde dan weer een licht positieve bijdrage, in 2011 was de export nog negatief. De werkgelegenheid tot slot steeg over heel 2012 met amper 7.000 personen. Het jaar voordien was er nog een stijging met 60.000 personen. (JDH)

In de industrie daalde de toegevoegde waarde in 2012 met 2,9 procent. In 2011 was deze sector nog goed voor een groei met 2,5 pct. De bouwactiviteit bleef positief, maar de 0,5 pct groei was wel flink lager dan de 5 pct het jaar voordien. Ook in de dienstensector vertraagde het groeiritme fors: van 1,8 pct in 2011 tot nog slechts 0,1 pct vorig jaar. Volgens de Nationale Bank had de activiteit te lijden onder een terugval van de binnenlandse vraag. Ook de investeringen vielen terug, met uitzondering van de overheidsinvesteringen die vooral in de tweede jaarhelft hernamen. De uitvoer leverde dan weer een licht positieve bijdrage, in 2011 was de export nog negatief. De werkgelegenheid tot slot steeg over heel 2012 met amper 7.000 personen. Het jaar voordien was er nog een stijging met 60.000 personen. (JDH)