Ook de totale aardgasconsumptie van de grote industriële klanten ging er tijdens het eerste semester van 2012 op achteruit door de verslechtering van de economische conjunctuur, eveneens met 3,4 procent. Vooral in juni verbruikte de industrie minder (-9,4 pct), dat is zelfs minder dan het niveau van 2010 en bijna op het niveau van 2009. "Deze tendens bevestigt de huidige verslechtering van de economische conjunctuur", aldus Synergrid. Maar de klanten die op de netten van de distributienetbeheerders aangesloten zijn, zijnde de residentiële klanten, de tertiaire sectoren en de kmo's, verbruikten dan weer fors meer (+13,6 pct) aardgas door de koude temperaturen tijdens het eerste halfjaar. Daardoor kende het totale aardgasverbruik in België een stijging van 1,9 pct. Voorts valt op dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de invoer van elektriciteit in België tot een record is gestegen. België importeerde 3,652 TWh of 44,8 procent meer dan tijdens de eerste zes maanden van 2011. De invoer is goed voor bijna 9 procent van het totale elektriciteitsverbruik. De stijging werd veroorzaakt door een minder gebruik van de gascentrales. (VEK)

Ook de totale aardgasconsumptie van de grote industriële klanten ging er tijdens het eerste semester van 2012 op achteruit door de verslechtering van de economische conjunctuur, eveneens met 3,4 procent. Vooral in juni verbruikte de industrie minder (-9,4 pct), dat is zelfs minder dan het niveau van 2010 en bijna op het niveau van 2009. "Deze tendens bevestigt de huidige verslechtering van de economische conjunctuur", aldus Synergrid. Maar de klanten die op de netten van de distributienetbeheerders aangesloten zijn, zijnde de residentiële klanten, de tertiaire sectoren en de kmo's, verbruikten dan weer fors meer (+13,6 pct) aardgas door de koude temperaturen tijdens het eerste halfjaar. Daardoor kende het totale aardgasverbruik in België een stijging van 1,9 pct. Voorts valt op dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de invoer van elektriciteit in België tot een record is gestegen. België importeerde 3,652 TWh of 44,8 procent meer dan tijdens de eerste zes maanden van 2011. De invoer is goed voor bijna 9 procent van het totale elektriciteitsverbruik. De stijging werd veroorzaakt door een minder gebruik van de gascentrales. (VEK)