De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit ervoor om de woonbonus voor nieuwbouw in stand te houden.

CD&V pleitte er onlangs voor om de klemtoon van de woonbonus bij renovatie te leggen. Volgens de VCB houdt de CD&V geen rekening met de forse bevolkingsaangroei en de woonbehoeften.

De woonbonus wordt na de staatshervorming overgeheveld naar de gewesten, die de bonus vervolgens naar eigen inzichten zullen kunnen aanpassen.

In het kader van haar vernieuwingsoperatie heeft CD&V alvast een voorlopig standpunt gelanceerd. De christendemocraten willen -net als de andere Vlaamse regeringspartijen overigens - voor de huidige eigenaars niets veranderen, maar willen de bonus differentiëren voor nieuwe eigenaars. De bonus zou renovaties van bestaande woningen moeten stimuleren.

Volgens de VCB is dat 'niet verenigbaar met de huidige forse groei van de bevolking'. "Vlamingen zullen het daardoor moeilijker krijgen om eigenaar te worden van een eigen woning. Nochtans vormt het bezit van een eigen woning voor gezinnen een belangrijke garantie voor een zorgenloze toekomst. Het percentage Vlamingen dat eigenaar is van een eigen woning moet daarom gevrijwaard worden. Dit is alleen mogelijk als de overheid de verruiming van het woonpatrimonium en dus de oprichting van nieuwe woningen blijft ondersteunen", luidt het. (Belga/BO)

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit ervoor om de woonbonus voor nieuwbouw in stand te houden.CD&V pleitte er onlangs voor om de klemtoon van de woonbonus bij renovatie te leggen. Volgens de VCB houdt de CD&V geen rekening met de forse bevolkingsaangroei en de woonbehoeften. De woonbonus wordt na de staatshervorming overgeheveld naar de gewesten, die de bonus vervolgens naar eigen inzichten zullen kunnen aanpassen. In het kader van haar vernieuwingsoperatie heeft CD&V alvast een voorlopig standpunt gelanceerd. De christendemocraten willen -net als de andere Vlaamse regeringspartijen overigens - voor de huidige eigenaars niets veranderen, maar willen de bonus differentiëren voor nieuwe eigenaars. De bonus zou renovaties van bestaande woningen moeten stimuleren. Volgens de VCB is dat 'niet verenigbaar met de huidige forse groei van de bevolking'. "Vlamingen zullen het daardoor moeilijker krijgen om eigenaar te worden van een eigen woning. Nochtans vormt het bezit van een eigen woning voor gezinnen een belangrijke garantie voor een zorgenloze toekomst. Het percentage Vlamingen dat eigenaar is van een eigen woning moet daarom gevrijwaard worden. Dit is alleen mogelijk als de overheid de verruiming van het woonpatrimonium en dus de oprichting van nieuwe woningen blijft ondersteunen", luidt het. (Belga/BO)