Veertigplussers tekenen voor het gros van de toegestane woningkredieten. Het aandeel van de eigen inbreng bij een woningkrediet neemt toe. En kredieten met een looptijd van langer dan 25 jaar zijn helemaal uit de gratie. Dat blijkt een analyse van KBC.

KBC analyseerde de cijfers van zijn in 2013 toegestane woningkredieten en vergelijk de uitkomsten met de cijfers uit 2012 en 2008. Daarbij stelt de bank vast dat de gemiddelde leeftijd van de kredietnemer blijft stijgen. KBC geeft toe dat het vandaag voor jongere mensen moeilijker is om een woningkrediet aan te gaan. De 'eigen inbreng' is terug belangrijker bij het beoordelen van kredietdossier. KBC wijst er op dat de financiële instellingen op vraag van de NBB striktere regels hanteren voor het indekken van risico's.

Meer leningen om te verhuren

Het aandeel van de jongvolwassenen (jonger dan 30 jaar) daalt voornamelijk ten voordele van de leeftijdscategorie ouder dan 40 jaar. In 2008 waren veertigplussers goed voor 40 procent van de toegestane woningkredieten, in 2013 liep dat op tot bijna de helft. Het stijgende aandeel van de veertigplussers staat wellicht niet los van de toename van het aantal kredieten met als doel te verhuren. In vergelijking met 2008 gaat het om een stijging van 9 procent.

Een andere opvallende trend is de opmars van de alleenstaanden op de krediet-/woningmarkt: in 2013 werd een op drie kredieten toegestaan aan één kredietnemer terwijl dat in 2008 nog één op de vier was.

Kortere looptijden

Volgens de cijfers van KBC stijgen de investeringsbedragen, maar resulteert dit niet in hogere kredietbedragen. Het aandeel van de kredieten met een kredietbedrag groter dan 200 000 euro daalt sinds vorig jaar. Dit impliceert dus dat kredietnemers een groter deel financieren met eigen middelen. Bij KBC is het aandeel van de cliënten die meer dan 20 procent van hun woningproject met eigen middelen financieren op een jaar tijd gestegen met 7 procent. Tegelijkertijd stelt KBC vast dat leningen met een looptijd van meer dan 25 jaar helemaal uit de gratie zijn: amper 1 procent van de ontlener financiert de woning op meer dan 25 jaar; in 2008 was dat nog 19 procent. (LV)

Veertigplussers tekenen voor het gros van de toegestane woningkredieten. Het aandeel van de eigen inbreng bij een woningkrediet neemt toe. En kredieten met een looptijd van langer dan 25 jaar zijn helemaal uit de gratie. Dat blijkt een analyse van KBC. KBC analyseerde de cijfers van zijn in 2013 toegestane woningkredieten en vergelijk de uitkomsten met de cijfers uit 2012 en 2008. Daarbij stelt de bank vast dat de gemiddelde leeftijd van de kredietnemer blijft stijgen. KBC geeft toe dat het vandaag voor jongere mensen moeilijker is om een woningkrediet aan te gaan. De 'eigen inbreng' is terug belangrijker bij het beoordelen van kredietdossier. KBC wijst er op dat de financiële instellingen op vraag van de NBB striktere regels hanteren voor het indekken van risico's. Meer leningen om te verhuren Het aandeel van de jongvolwassenen (jonger dan 30 jaar) daalt voornamelijk ten voordele van de leeftijdscategorie ouder dan 40 jaar. In 2008 waren veertigplussers goed voor 40 procent van de toegestane woningkredieten, in 2013 liep dat op tot bijna de helft. Het stijgende aandeel van de veertigplussers staat wellicht niet los van de toename van het aantal kredieten met als doel te verhuren. In vergelijking met 2008 gaat het om een stijging van 9 procent. Een andere opvallende trend is de opmars van de alleenstaanden op de krediet-/woningmarkt: in 2013 werd een op drie kredieten toegestaan aan één kredietnemer terwijl dat in 2008 nog één op de vier was. Kortere looptijden Volgens de cijfers van KBC stijgen de investeringsbedragen, maar resulteert dit niet in hogere kredietbedragen. Het aandeel van de kredieten met een kredietbedrag groter dan 200 000 euro daalt sinds vorig jaar. Dit impliceert dus dat kredietnemers een groter deel financieren met eigen middelen. Bij KBC is het aandeel van de cliënten die meer dan 20 procent van hun woningproject met eigen middelen financieren op een jaar tijd gestegen met 7 procent. Tegelijkertijd stelt KBC vast dat leningen met een looptijd van meer dan 25 jaar helemaal uit de gratie zijn: amper 1 procent van de ontlener financiert de woning op meer dan 25 jaar; in 2008 was dat nog 19 procent. (LV)