Het principe 'wonen in eigen streek' bepaalt dat in een aantal gemeenten de kandidaat-kopers een band moeten kunnen aantonen met de betrokken gemeente.

Dat principe geldt in 69 Vlaamse gemeenten, onder meer in de rand rond Brussel, aan de kust en in de regio rond Antwerpen. De voorbije maanden doken verschillende problemen op met de regeling. Zo werd de regeling op sommige plaatsen ook toegepast bij de verkoop van bestaande gronden en woningen, terwijl het in de geest van het decreet enkel bedoeld was voor nieuwe woonuitbreidingsgebieden.

Michèle Hostekint (sp.a), Dirk De Kort (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA) willen nu met hun voorstel de bestaande onduidelijkheid wegwerken. Het voorstel bestaat erin dat de regel enkel van toepassing is op "woonuitbreidingsgebieden die nog ontwikkeld moeten worden".

Dat betekent dat de woonuitbreidingsgebieden waarvoor de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvergunning werd opgemaakt voor 22 september 2009 niet meer in aanmerking komen. Ook woningen die dateren van voor die datum vallen niet onder 'wonen in eigen streek', verduidelijkt Hostekint uit.

Het voorstel van decreet dat nu naar de bevoegde commissie gaat, zou nog voor het zomerreces door het parlement kunnen worden goedgekeurd.

Het principe 'wonen in eigen streek' bepaalt dat in een aantal gemeenten de kandidaat-kopers een band moeten kunnen aantonen met de betrokken gemeente. Dat principe geldt in 69 Vlaamse gemeenten, onder meer in de rand rond Brussel, aan de kust en in de regio rond Antwerpen. De voorbije maanden doken verschillende problemen op met de regeling. Zo werd de regeling op sommige plaatsen ook toegepast bij de verkoop van bestaande gronden en woningen, terwijl het in de geest van het decreet enkel bedoeld was voor nieuwe woonuitbreidingsgebieden. Michèle Hostekint (sp.a), Dirk De Kort (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA) willen nu met hun voorstel de bestaande onduidelijkheid wegwerken. Het voorstel bestaat erin dat de regel enkel van toepassing is op "woonuitbreidingsgebieden die nog ontwikkeld moeten worden". Dat betekent dat de woonuitbreidingsgebieden waarvoor de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvergunning werd opgemaakt voor 22 september 2009 niet meer in aanmerking komen. Ook woningen die dateren van voor die datum vallen niet onder 'wonen in eigen streek', verduidelijkt Hostekint uit. Het voorstel van decreet dat nu naar de bevoegde commissie gaat, zou nog voor het zomerreces door het parlement kunnen worden goedgekeurd.