Kunt u de woning waarin u en uw gezin leven en die alleen uw eigendom is, verkopen zonder de instemming van uw huwelijkspartner?

Een gehuwde dame is alleen eigenaar van een huis waarin zij en haar echtgenoot een tijdlang hebben samengewoond. Toen zij uiteengingen (en feitelijk gescheiden woonden), ging zij over tot de verkoop van het huis.

De echtgenoot beweert dat die verkoop niet geldig is omdat zijn instemming ervoor nodig is. Voor de rechtbank van Antwerpen (vonnis van 26 maart 2009) krijgt de vrouw gelijk. De rechtbank oordeelt immers dat de regel dat bij de verkoop van een gezinswoning ook de echtgenoot niet-eigenaar daarmee moet instemmen, hier niet meer speelt.

In dit geval is de woning bij de verkoop, zo oordeelt de rechter, immers niet meer de voornaamste woning van het gezin. De kinderen zijn immers ook al het huis uit en de man zelf heeft een relatie met een andere vrouw.

Iemand die gehuwd is en alleen eigenaar is van de woning waarin hij en zijn gezin wonen, kan die niet zomaar verkopen zonder de instemming van de andere echtgeno(o)t(e). Weigert die in te stemmen met de verkoop, dan kan de vervangende machtiging van de rechtbank worden gevraagd. Ook na de feitelijke scheiding kan die regel tot de echtscheiding blijven gelden.

Kunt u de woning waarin u en uw gezin leven en die alleen uw eigendom is, verkopen zonder de instemming van uw huwelijkspartner? Een gehuwde dame is alleen eigenaar van een huis waarin zij en haar echtgenoot een tijdlang hebben samengewoond. Toen zij uiteengingen (en feitelijk gescheiden woonden), ging zij over tot de verkoop van het huis. De echtgenoot beweert dat die verkoop niet geldig is omdat zijn instemming ervoor nodig is. Voor de rechtbank van Antwerpen (vonnis van 26 maart 2009) krijgt de vrouw gelijk. De rechtbank oordeelt immers dat de regel dat bij de verkoop van een gezinswoning ook de echtgenoot niet-eigenaar daarmee moet instemmen, hier niet meer speelt. In dit geval is de woning bij de verkoop, zo oordeelt de rechter, immers niet meer de voornaamste woning van het gezin. De kinderen zijn immers ook al het huis uit en de man zelf heeft een relatie met een andere vrouw. Iemand die gehuwd is en alleen eigenaar is van de woning waarin hij en zijn gezin wonen, kan die niet zomaar verkopen zonder de instemming van de andere echtgeno(o)t(e). Weigert die in te stemmen met de verkoop, dan kan de vervangende machtiging van de rechtbank worden gevraagd. Ook na de feitelijke scheiding kan die regel tot de echtscheiding blijven gelden.