Ten opzichte van 2008 is het aantal aangegeven buitenlandse eigendommen met 3 procent gestegen. Dat is veel te weinig, vindt Van der Maelen, rekening houdend met het feit dat het aantal tussen 2005 en 2006 nog met 50 procent steeg. De Belgen hebben naar schatting in totaal ongeveer 108.000 tweede verblijven in het buitenland.

Vijf jaar geleden bezorgde de Franse fiscus op vraag van ons land een lijst met alle onroerende eigendommen van Belgische belastingplichtigen. Dat en de berichtgeving in de pers zorgden voor een sterke stijging van het aantal aangiftes.

Volgens Van der Maelen zijn die effecten nu uitgedoofd. De Belgische fiscus heeft sindsdien bij geen enkel ander land om zo'n lijst gevraagd, wat volgens de sp.a-er de stagnatie van de cijfers verklaart.

Van der Maelen: "De samenwerking met Frankrijk bewijst dat controle efficiënt kan en dat het resultaten oplevert. Financiën moet dan ook dringend werk maken van het opvragen van dergelijke lijsten bij andere landen, te beginnen bij de populaire vakantiebestemmingen zoals Spanje, Italië, Marokko en Turkije."

Iedere belastingplichtige moet zijn buitenlandse onroerende inkomsten aangeven, ook al worden die in België niet belast. Volgens Van der Maelen is het een kwestie van "fiscale rechtvaardigheid", zodat fiscale fraude opgespoord kan worden en de financiële draagkracht van eigenaars in het buitenland niet onderschat wordt.

Ten opzichte van 2008 is het aantal aangegeven buitenlandse eigendommen met 3 procent gestegen. Dat is veel te weinig, vindt Van der Maelen, rekening houdend met het feit dat het aantal tussen 2005 en 2006 nog met 50 procent steeg. De Belgen hebben naar schatting in totaal ongeveer 108.000 tweede verblijven in het buitenland. Vijf jaar geleden bezorgde de Franse fiscus op vraag van ons land een lijst met alle onroerende eigendommen van Belgische belastingplichtigen. Dat en de berichtgeving in de pers zorgden voor een sterke stijging van het aantal aangiftes. Volgens Van der Maelen zijn die effecten nu uitgedoofd. De Belgische fiscus heeft sindsdien bij geen enkel ander land om zo'n lijst gevraagd, wat volgens de sp.a-er de stagnatie van de cijfers verklaart. Van der Maelen: "De samenwerking met Frankrijk bewijst dat controle efficiënt kan en dat het resultaten oplevert. Financiën moet dan ook dringend werk maken van het opvragen van dergelijke lijsten bij andere landen, te beginnen bij de populaire vakantiebestemmingen zoals Spanje, Italië, Marokko en Turkije." Iedere belastingplichtige moet zijn buitenlandse onroerende inkomsten aangeven, ook al worden die in België niet belast. Volgens Van der Maelen is het een kwestie van "fiscale rechtvaardigheid", zodat fiscale fraude opgespoord kan worden en de financiële draagkracht van eigenaars in het buitenland niet onderschat wordt.