Eerder besliste ook het Brussels gewest om extra scholen te bouwen. Net als Vlaanderen kampt het Franstalig landsgedeelte met een tekort aan goede schoolinfrastructuur. De Franse Gemeeschap was eerst van plan om samen met de privésector een bouwprogramma op poten te zetten. Maar die publiek-private samenwerking (PPS) gaat niet door.

Om de hoogste nood aan nieuwe schoolinfrastruur te lenigen, werkte de regering van de Franse Gemeenschap een nieuw plan uit. Een budget van 400 miljoen euro moet de werken in 49 scholen bekostigen en zorgen voor ruim tienduizend nieuwe plaatsen tegen 2017. Ruim 5.600 van die plaatsen komen in Brussel.

Het nieuwe financieringsmechanisme laat een Waalse pararegionale instelling, het Centre régional d'aide aux communes (CRAC), toe om scholenbouwprojecten, ook in Brussel, mee te financieren. Minister Jean-Marc Nollet (Ecolo), bevoegd voor de bouw van Franstalige scholen, zegt dat een gelijkaardig procédé al bestaat voor sportinfrastructuur.

Eerder besliste ook het Brussels gewest om extra scholen te bouwen. Net als Vlaanderen kampt het Franstalig landsgedeelte met een tekort aan goede schoolinfrastructuur. De Franse Gemeeschap was eerst van plan om samen met de privésector een bouwprogramma op poten te zetten. Maar die publiek-private samenwerking (PPS) gaat niet door. Om de hoogste nood aan nieuwe schoolinfrastruur te lenigen, werkte de regering van de Franse Gemeenschap een nieuw plan uit. Een budget van 400 miljoen euro moet de werken in 49 scholen bekostigen en zorgen voor ruim tienduizend nieuwe plaatsen tegen 2017. Ruim 5.600 van die plaatsen komen in Brussel. Het nieuwe financieringsmechanisme laat een Waalse pararegionale instelling, het Centre régional d'aide aux communes (CRAC), toe om scholenbouwprojecten, ook in Brussel, mee te financieren. Minister Jean-Marc Nollet (Ecolo), bevoegd voor de bouw van Franstalige scholen, zegt dat een gelijkaardig procédé al bestaat voor sportinfrastructuur.