Vlaams Leefmilieuminister Joke Schauvliege zal dinsdag tijdens de VLARIO-dag de eerste attesten uitreiken. VLARIO wil dat de Vlaamse overheid deze keuring verplicht invoert voor elke nieuwbouw en verbouwing.

"Om het vele geld dat de gemeenten en het Vlaamse Gewest geïnvesteerd hebben in riolering maximaal te laten renderen is het noodzakelijk dat woningen correct aangesloten zijn op de openbare riolering.

Uit onze steekproeven bij nieuwbouwwoningen blijkt dat er in de helft van de gevallen iets mis is met de riolering. Een frequent voorkomend probleem is dat er foute verbindingen gemaakt werden waardoor het afval- en regenwater niet apart worden afgevoerd.

"Bij aanleg van een gescheiden riolering wordt in dat geval het rendement van de investering voor het milieu helemaal teniet gedaan", aldus Wendy Vrancken, directeur van VLARIO.

Naar analogie van het gas-, elektriciteits- of drinkwaternet eist VLARIO dat ook aansluitingen op het rioleringsnet afhankelijk gemaakt worden van een positief keuringsverslag.

"In het verleden hield de commissie leefmilieu in het Vlaamse parlement hiervoor reeds een pleidooi. Met de procedure en opleidingen die we voor deze keuringen uitwerken zijn we klaar om dit in praktijk te gaan brengen", aldus Wendy Vrancken.

Vlaams Leefmilieuminister Joke Schauvliege zal dinsdag tijdens de VLARIO-dag de eerste attesten uitreiken. VLARIO wil dat de Vlaamse overheid deze keuring verplicht invoert voor elke nieuwbouw en verbouwing. "Om het vele geld dat de gemeenten en het Vlaamse Gewest geïnvesteerd hebben in riolering maximaal te laten renderen is het noodzakelijk dat woningen correct aangesloten zijn op de openbare riolering. Uit onze steekproeven bij nieuwbouwwoningen blijkt dat er in de helft van de gevallen iets mis is met de riolering. Een frequent voorkomend probleem is dat er foute verbindingen gemaakt werden waardoor het afval- en regenwater niet apart worden afgevoerd. "Bij aanleg van een gescheiden riolering wordt in dat geval het rendement van de investering voor het milieu helemaal teniet gedaan", aldus Wendy Vrancken, directeur van VLARIO. Naar analogie van het gas-, elektriciteits- of drinkwaternet eist VLARIO dat ook aansluitingen op het rioleringsnet afhankelijk gemaakt worden van een positief keuringsverslag. "In het verleden hield de commissie leefmilieu in het Vlaamse parlement hiervoor reeds een pleidooi. Met de procedure en opleidingen die we voor deze keuringen uitwerken zijn we klaar om dit in praktijk te gaan brengen", aldus Wendy Vrancken.