In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt, goed voor alles samen 5.031 kavels. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. De cijfers staan in een analyse die het departement Ruimte Vlaanderen naar aanleiding van Batibouw heeft gemaakt. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Bouwgrond schaarser

Naar een verklaring is het niet ver zoeken: bouwgrond wordt almaar schaarser en bijgevolg duurder. Tegenover 1992 kost bouwgrond bijna zeven keer meer. En je kan de stukjes grond niet eindeloos blijven verkavelen om ze nog ietwat betaalbaar te houden.

Daarnaast wijzen specialisten ook op enkele demografische trends. Zo zijn de Vlaamse gezinnen kleiner geworden, zijn er almaar meer singles (13 procent) en senioren (19,3 procent). Zij hebben andere woonbehoeften.

Tegelijk is er een duidelijke stijging van het aantal appartementen, vooral in landelijk gebied. Het aantal appartementen is sinds 1996 verdubbeld, van 11.768 naar 23.643. En dat gaat ten koste van het aantal nieuwe eengezinswoningen . Hun aantal daalde gedurende dezelfde periode van 22.304 naar 16.428. (Belga/NS)

In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt, goed voor alles samen 5.031 kavels. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. De cijfers staan in een analyse die het departement Ruimte Vlaanderen naar aanleiding van Batibouw heeft gemaakt. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Naar een verklaring is het niet ver zoeken: bouwgrond wordt almaar schaarser en bijgevolg duurder. Tegenover 1992 kost bouwgrond bijna zeven keer meer. En je kan de stukjes grond niet eindeloos blijven verkavelen om ze nog ietwat betaalbaar te houden. Daarnaast wijzen specialisten ook op enkele demografische trends. Zo zijn de Vlaamse gezinnen kleiner geworden, zijn er almaar meer singles (13 procent) en senioren (19,3 procent). Zij hebben andere woonbehoeften. Tegelijk is er een duidelijke stijging van het aantal appartementen, vooral in landelijk gebied. Het aantal appartementen is sinds 1996 verdubbeld, van 11.768 naar 23.643. En dat gaat ten koste van het aantal nieuwe eengezinswoningen . Hun aantal daalde gedurende dezelfde periode van 22.304 naar 16.428. (Belga/NS)