"Ik stel vast dat we nog voor een uitdaging staan, willen we de vooropgestelde doelstelling van 65.000 bijkomende sociale woonentiteiten tegen 2020 behalen", aldus Taeldeman.

Er staan zo'n 61.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. Om iets aan het tekort aan sociale woningen te doen, wil de Vlaamse overheid via het Grond- en Pandendecreet - dat in 2009 in werking trad - steden en gemeenten aansporen om hun aanbod aan sociale huisvesting uit te breiden. Het decreet legt voor elke stad of gemeente ook een minimumaantal sociale woningen vast dat binnen een bepaalde periode dient gerealiseerd te worden.

Vanaf 2012 is er een voortgangstoets gepland. "Het is van het grootste belang dat we nauwgezet opvolgen hoeveel sociale woongelegenheden er per jaar gerealiseerd worden. Alleen op die manier kunnen we de evolutie in kaart brengen en indien nodig tijdig ingrijpen", zegt Taeldeman.

"Ik stel vast dat we nog voor een uitdaging staan, willen we de vooropgestelde doelstelling van 65.000 bijkomende sociale woonentiteiten tegen 2020 behalen", aldus Taeldeman. Er staan zo'n 61.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. Om iets aan het tekort aan sociale woningen te doen, wil de Vlaamse overheid via het Grond- en Pandendecreet - dat in 2009 in werking trad - steden en gemeenten aansporen om hun aanbod aan sociale huisvesting uit te breiden. Het decreet legt voor elke stad of gemeente ook een minimumaantal sociale woningen vast dat binnen een bepaalde periode dient gerealiseerd te worden. Vanaf 2012 is er een voortgangstoets gepland. "Het is van het grootste belang dat we nauwgezet opvolgen hoeveel sociale woongelegenheden er per jaar gerealiseerd worden. Alleen op die manier kunnen we de evolutie in kaart brengen en indien nodig tijdig ingrijpen", zegt Taeldeman.