Terwijl er in de vorige legislatuur elk jaar gemiddeld 1.500 nieuwe sociale woningen werden neergezet, gaat Van den Bossche dat streefcijfer optrekken. Daardoor zouden er in 2010 en 2011 telkens 2.000 woningen bijkomen en vanaf 2015 elk jaar 3.500.

De budgetten stijgen navenant. De vorige Vlaamse regering investeerde jaarlijks 400 miljoen euro in de socialewoningbouw, de huidige regering zal er tegen 2014 jaarlijks 724 miljoen euro in pompen.

Tegen 2020 zou dat 37.000 sociale woningen moeten opleveren voor een totale kostprijs van meer dan 7 miljard euro. Dat geld dient alleen voor de bouw van nieuwe woningen. Voor de renovatie van de oudere sociale woningen zijn er nog andere budgetten vrijgemaakt.

Minister Van den Bossche weet dat de bouwplannen onvoldoende zijn om de wachtlijsten helemaal weg te werken. Daarom zet ze ook in op huursubsidies en op de uitbouw van sociale verhuurkantoren.

Open Vld pleit voor grotere inbreng private sector

Om de achterstand in de sociale woningbouw weg te werken moet de inbreng van de private sector vergroot worden. Dat zegt Vlaams oppositiepartij Open Vld in een reactie op de plannen van
minister van Wonen Van den Bossche voor een inhaalbeweging in de sociale woningbouw.

Volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) ligt het huidige en ook het geplande bouwritme te laag om dat cijfer te halen. "Op 9 jaar 37.000 woningen realiseren, impliceert een ritme van meer dan 4.000 woningen per jaar en dus niet van 2.000 tot 3.500 per jaar zoals de minister vooropstelt", aldus Van Volcem.

Nog volgens Van Volcem wordt de private sector te weinig betrokken in het nieuwe Grond- en Pandendecreet. "De reglementering is gewoonweg te strikt en laat de private sector niet toe om het een volwaardige partner van de overheid te worden". De Vlaamse liberalen vragen daarom een evaluatie van het decreet

Terwijl er in de vorige legislatuur elk jaar gemiddeld 1.500 nieuwe sociale woningen werden neergezet, gaat Van den Bossche dat streefcijfer optrekken. Daardoor zouden er in 2010 en 2011 telkens 2.000 woningen bijkomen en vanaf 2015 elk jaar 3.500. De budgetten stijgen navenant. De vorige Vlaamse regering investeerde jaarlijks 400 miljoen euro in de socialewoningbouw, de huidige regering zal er tegen 2014 jaarlijks 724 miljoen euro in pompen. Tegen 2020 zou dat 37.000 sociale woningen moeten opleveren voor een totale kostprijs van meer dan 7 miljard euro. Dat geld dient alleen voor de bouw van nieuwe woningen. Voor de renovatie van de oudere sociale woningen zijn er nog andere budgetten vrijgemaakt. Minister Van den Bossche weet dat de bouwplannen onvoldoende zijn om de wachtlijsten helemaal weg te werken. Daarom zet ze ook in op huursubsidies en op de uitbouw van sociale verhuurkantoren.