Het Woonbeleidsplan Vlaanderen bestaat uit twee grote delen. Het informatieve gedeelte biedt een becijferd overzicht van de huidige situatie op de Vlaamse woningmarkt, met onder meer de evolutie van de woningmarkt, de verhouding eigenaars-huurders en de prijzen. In het tweede deel van het plan staan een reeks langetermijndoelstellingen voor het Vlaamse woonbeleid. Het richtpunt daarbij is 2050, niet toevallig ook de horizon van de overkoepelende Visie 2050 van de Vlaamse regering.

De langetermijnvisie vertrekt van een centraal toekomstbeeld: 'in 2050 kan iedereen in Vlaanderen woonzeker en betaalbaar wonen in een aangepaste en kwaliteitsvolle woning en woonomgeving. De woningmarkt is inclusief. Er is gelijke toegang en een voldoende en flexibel aanbod'.

Per doelstelling (kwaliteit, betaalbaarheid, ...) wordt vervolgens een pad uitgestippeld. Een voorbeeld: In 2013 had 63 procent van de woningen een toereikende kwaliteit. Bedoeling is dat aantal tegen 2030 op te trekken naar 80 procent en tegen 2050 naar 100 procent.

Gelijke kansen

Het is ook de bedoeling om de gelijke kansen op de woningmarkt op te krikken. 'In een woningmarkt in evenwicht, met garanties voor kwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid, blijft er nog een factor die het menswaardig wonen onder druk kan zetten, namelijk de ongelijke toegang tot wonen', zo staat te lezen in het plan.

Uit eerder onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 22 procent van de verhuurders op zoek gaat naar een andere huurder wanneer er zich een kandidaat aanbiedt van een andere afkomst. Bedoeling is om dat percentage tegen 2030 te herleiden tot 12 procent en tot 0 procent te brengen in 2050.

Met de goedkeuring van het plan zijn de krijtlijnen voor het Vlaamse woonbeleid uitgestippeld. Het is aan de volgende Vlaamse regering om in het eerste jaar van de legislatuur (2019) een eerste concreet actieprogramma uit te werken om het plan te realiseren.

Het Woonbeleidsplan Vlaanderen bestaat uit twee grote delen. Het informatieve gedeelte biedt een becijferd overzicht van de huidige situatie op de Vlaamse woningmarkt, met onder meer de evolutie van de woningmarkt, de verhouding eigenaars-huurders en de prijzen. In het tweede deel van het plan staan een reeks langetermijndoelstellingen voor het Vlaamse woonbeleid. Het richtpunt daarbij is 2050, niet toevallig ook de horizon van de overkoepelende Visie 2050 van de Vlaamse regering.De langetermijnvisie vertrekt van een centraal toekomstbeeld: 'in 2050 kan iedereen in Vlaanderen woonzeker en betaalbaar wonen in een aangepaste en kwaliteitsvolle woning en woonomgeving. De woningmarkt is inclusief. Er is gelijke toegang en een voldoende en flexibel aanbod'.Per doelstelling (kwaliteit, betaalbaarheid, ...) wordt vervolgens een pad uitgestippeld. Een voorbeeld: In 2013 had 63 procent van de woningen een toereikende kwaliteit. Bedoeling is dat aantal tegen 2030 op te trekken naar 80 procent en tegen 2050 naar 100 procent.Het is ook de bedoeling om de gelijke kansen op de woningmarkt op te krikken. 'In een woningmarkt in evenwicht, met garanties voor kwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid, blijft er nog een factor die het menswaardig wonen onder druk kan zetten, namelijk de ongelijke toegang tot wonen', zo staat te lezen in het plan.Uit eerder onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 22 procent van de verhuurders op zoek gaat naar een andere huurder wanneer er zich een kandidaat aanbiedt van een andere afkomst. Bedoeling is om dat percentage tegen 2030 te herleiden tot 12 procent en tot 0 procent te brengen in 2050.Met de goedkeuring van het plan zijn de krijtlijnen voor het Vlaamse woonbeleid uitgestippeld. Het is aan de volgende Vlaamse regering om in het eerste jaar van de legislatuur (2019) een eerste concreet actieprogramma uit te werken om het plan te realiseren.