In Vlaanderen moeten er tegen 2020 ongeveer 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels bijkomen. Dat bepaalt het Vlaams grond- en pandendecreet van 1 september 2009.

In de provincie Limburg gaat het om respectievelijk 5.590 en 3.150 woningen en 150 kavels. De verdeling per gemeente gebeurt op basis van het aantal huishoudens op 1 januari 2008.

Volgens Mark Vos, burgemeester van Riemst, nemen veel gemeentebesturen voldoende initiatieven om het opgelegde sociaal woonobjectief tegen 2020 te halen. "Dat zal in veel gemeenten echter niet lukken omdat de Vlaamse administratie er
niet in slaagt om binnen een beperkte termijn dossiers goed te keuren. De procedures bevatten immers teveel obstakels", zegt de burgemeester van Riemst in een interview met Het Belang van Limburg.

De burgemeester van Riemst vraagt nu dat de Vlaamse regering de procedures van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) vereenvoudigt.

In Vlaanderen moeten er tegen 2020 ongeveer 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels bijkomen. Dat bepaalt het Vlaams grond- en pandendecreet van 1 september 2009. In de provincie Limburg gaat het om respectievelijk 5.590 en 3.150 woningen en 150 kavels. De verdeling per gemeente gebeurt op basis van het aantal huishoudens op 1 januari 2008. Volgens Mark Vos, burgemeester van Riemst, nemen veel gemeentebesturen voldoende initiatieven om het opgelegde sociaal woonobjectief tegen 2020 te halen. "Dat zal in veel gemeenten echter niet lukken omdat de Vlaamse administratie er niet in slaagt om binnen een beperkte termijn dossiers goed te keuren. De procedures bevatten immers teveel obstakels", zegt de burgemeester van Riemst in een interview met Het Belang van Limburg. De burgemeester van Riemst vraagt nu dat de Vlaamse regering de procedures van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) vereenvoudigt.